15 Αυγ 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

kontogloy_mhthr_theoy
Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσε τε πόκε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Κορή σεμνή Βασίλισσα Μήτηρ υπεραγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα.

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθασίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε ωυν επικαλούμαι

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Σε δυσωπώ,Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Κορή σεμνή και άσπιλε Δεσποίνα Παναγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Θερμώς επθκαλούμε Σε Ναέ ηγιασμένε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Και κλήρονομον δείξον με ζωής της αιωνίου

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

Δυνατά κι ελληνορθόδοξα.


πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: