6 Ιαν 2013

"Ούτος εστί ο Υιός του Θεού ο αγαπητός"

Δεν υπάρχουν σχόλια: