26 Ιαν 2016

Scientifically Proven Facts - Επιστημονικά αποδεδειγμένα γεγονόταThe study established a direct link between cancer deaths in Belo Horizonte, Brazil's third largest city, with the cell phone network

Scientists found 1996 and 2006 in Belo Horizonte, a total of 4924 victims 500 meters and 7191 within 1000 meters died of cancer types that caused by electromagnetic radiation, such as tumours in the prostate, bleast, lung, kidneys and liver.

According to the study, more than 81 percent of people who die in Belo Horizonte by specific types of cancer live less then 500 meters away from the 300 identified cell phone antennas in the city.


Η μελέτη δημιουργήσε μια άμεση σχέση μεταξύ των θανάτων από καρκίνο στο Μπέλο Οριζόντε, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Επιστήμονες βρέθηκαν 1996 και 2006 σε Belo Horizonte, ένα σύνολο 4924 θυμάτων 500μέτρα και 7191 μέτρα εντός 1000 πέθανε τύπων καρκίνου που προκαλείται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως οι όγκοι στον προστάτη, του μαστού, του πνεύμονα, των νεφρών και του ήπατος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότερο από το 81 τοις εκατό των ανθρώπων που πεθαίνουν σε Μπέλο Οριζόντε από συγκεκριμένους τύπους καρκίνου ζουν σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα μακριά από τα 300 εντοπίστηκαν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: