4 Ιουλ 2016

Νόμος περί βλασφημίας (Για Ελλάδα)


Για να μην ξεχνιόμαστε...


ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Άρθρο 198 
Κακόβουλη βλασφημία 
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
2. Όποιος, εκτός από τη περίπτωση της παρ.1, εκδηλώνει με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 
Άρθρο 199 
Καθύβριση θρησκευμάτων 
Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 
Άρθρο 200 
Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων 
1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μία ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατ’ το πολίτευμα ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις.

πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: