30 Νοε 2017

Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος -30 Νοεμβρίου (βίντεο)30 Νοεμβρίου - Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος -30 Νοεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: