18 Φεβ 2018

Τι σημαίνει το όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ?
Αλέξανδρος, (αλέξω: απομακρύνω + ανήρ), ο απωθών τους άνδρες, ο ανδρείος, σημαίνει ετυμολογικά «σπρώχνω τους ανθρώπους (εχθρούς)».

Το όνομα ετυμολογείται από τη ρίζα του ρήματος αλέξω, που σημαίνει απωθώ, προστατεύω, αποκρούω (εξ ου και πολλές παράγωγες λέξεις όπως άλεξις = βοήθεια) απαντάται και στις λέξεις αλεξίπτωτο, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο κλπ. και το όνομα ανήρ (ανδρός), της Αρχαίας Ελληνικής, και κατά συνέπεια σημαίνει "ο που απωθεί βίαια τους άνδρες(=εχθρούς)" άρα ο πολύ γενναίος και ισχυρός πολεμιστής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ → ΑΛΕΞ + ΑΝΔΡΟΣ → (Αλέξω: απομακρύνω + ανήρ) →

ο απωθών τους άνδρες, ο ανδρείος, σημαίνει ετυμολογικά :

1.«αυτός που απομακρύνει τους άνδρες – ανθρώπους»

2.«αυτός που μάχεται τους άνδρες – εχθρούς»

3.«αυτός που είναι μαχητής»

πηγή:

Μερικές σημαντικές ειδήσεις για τον Μεγάλου Αλεξάνδρου !!!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ετυμολογία-του είναι η εξής: Ο κάτοικος της αρχαίας
περιοχής “Μακεδνόν”, στα αρχαία ελληνικά λεγόταν
“Μακεδνός” (π.χ., βλ. Ηροδότου Ιστορίαι, βιβλίο 1, §56:
«Μακεδνόν καλεόμενον»).
Η ρίζα “Μακ-” προέρχεται από το “μάκος”, τον Δωρικό τύπο
του Αττικού “μήκος” (που είναι και η νεοελληνική λέξη). Με λίγα
λόγια, το “Μακεδνός” σήμαινε: “ψηλός άνθρωπος”. Στα νέα
ελληνικά υπάρχει η λέξη “μακρύς”. Η ίδια ρίζα είναι η πηγή του
αγγλικού προθέματος “macro-”, που προσδιορίζει αρκετές λέξεις
ώστε να σημαίνουν μακρύ (macro·biotic, macro·instruction) ή
μεγάλο (macro·cosm, macro·molecule)
Το όνομα του Αλέξανδρου
το “αλεξ-” είναι ένα πρόθεμα, που σημαίνει “προστάτης”· έτσι
έχουμε τις νεοελληνικές λέξεις “αλεξίσφαιρο (προστατεύει απ’
τις σφαίρες), “αλεξικέραυνο” (προστατεύει απ’ τους κεραυνούς),
και “αλεξίπτωτο” (προστατεύει από την πτώση).
# Και το “ανδρος” είναι η γενική της λέξης “άνδρας”. Ο Όμηρος
αρχίζει την Οδύσσεια ως εξής:
“άνδρα μοι έννεπε μούσα πολύτροπον...” κλπ. Στα αγγλικά η
ρίζα “andro-” πέρασε σε λέξεις όπως “androgynous”, “android”,
“Andrew”, και μερικές ακόμα.
Εν συντομία, το “Αλέξανδρος” σημαίνει: “Προστάτης των
ανδρών” — στα ελληνικά όμως

Το όνομα Μακεδονία βγαίνει από τη Δωρική λέξη "Μακεδνός" που ήταν χαρακτηρισμός για τους ψηλούς ανθρώπους. Απο εκεί βγαίνει το "μήκος". Οι Μακεδόνες μίλαγαν τη Δωρική διάλεκτο