28 Μαΐ 2018

Βίος Αγίου... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ: Άγιοc Ανδρέαc o διά Χριστόν cαλόc 28 ΜΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: