11 Οκτ 2015

Ακούστε το βίντεο από το 10:55 μέχρι 11:50

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Παραβολή του Σπορέως κατά τον επίσκ. Αυγουστίνο Καντιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: