19 Μαΐ 2017

ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΙΩΝ;ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΙΩΝ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Είναι απολύτως επιβεβλημένο να μας προβληματίσει σοβαρά μια πολύ επικίνδυνη στάση ορισμένων πατέρων και αδελφών μας οι οποίοι, ενώ έχουν παραδοσιακό φρόνημα, θεολογούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας που αντιμετώπισαν την αίρεση του Οικουμενισμού.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ;
_________


Στις μέρες μας η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την ευλογία της παρουσίας πλειάδας επίσημα αναγνωρισμένων Αγίων αλλά και την παρουσία δεκάδων αγίων Γερόντων οι οποίοι ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ήταν σφοδροί αντιοικουμενιστές. Όλες αυτές οι άγιες μορφές της Ορθοδοξίας -χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση- μας δίδαξαν με τη διδασκαλία τους και προπαντός με το παράδειγμά τους την αυθεντική ερμηνεία των κανόνων που αφορούν την αποτείχιση και δη του ΙΕ΄ κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου.

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Αγίων της Εκκλησίας, αλλά και των συγχρόνων αγίων μορφών των τελευταίων δεκαετιών, που έζησαν την περίοδο που ξέσπασε η λαίλαπα του Οικουμενισμού, ουδέποτε διέκοψε το μνημόσυνο των αιρετιζόντων οικουμενιστών επισκόπων.


Αλλά και η μικρή μειοψηφία μεταξύ τους που προχώρησε σε αποτείχιση το έκανε συντεταγμένα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. ΟΛΟΙ, μάλιστα, ανεξαίρετα οι αποτειχισθέντες Άγιοι και άγιες μορφές κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες τους αιρετίζοντες οικουμενιστές επισκόπους (Όσιος Παίσιος, Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος (Καντιώτης), Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Παραμυθίας Παύλος κτλ.).

Ερωτούμε, λοιπόν, τους πατέρες και αδελφούς μας που πλανεμένα θεωρούν υποχρεωτικό και όχι δυνητικό τον ΙΕ΄ Κάνονα της ΑΒ΄ Συνόδου.


Οι Άγιοι (Ιουστίνος Πόποβιτς, Παίσιος Αγιορείτης, Φιλούμενος ο Νεομάρτυρας, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης) και οι σύγχρονες άγιες μορφές (π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π. Ιάκωβος Τσαλίκης, π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, π. Εφραίμ Κατουνακιώτης, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος κτλ.), που ήταν ΟΛΟΙ ανεξαίρετα σφοδροί αντιοικουμενιστές, για ποιο λόγο δεν προχώρησαν ΠΟΤΕ σε αποτείχιση και ελάχιστοι μόνον από αυτούς αποτειχίστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και ΟΛΟΙ κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες αιρετίζοντες επισκόπους;

Προφανώς επειδή θεωρούσαν τον ΙΕ΄ Κανόνα δυνητικό και όχι -όπως ορισμένοι πλανεμένα νομίζουν- υποχρεωτικό.

 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ;
________


Ορισμένοι άλλοι πατέρες και αδελφοί μας (επί παραδείγματι οι εν Μολδαβία αποτειχισθέντες) ισχυρίζονται ότι η ακρίβεια απαιτεί την αποτείχιση για τους προχωρημένους, αλλά μπορεί να γίνει ανεκτή σαν οικονομία η συνέχιση της μνημόνευσης του αιρετίζοντος επισκόπου για τους μη προχωρημένους πνευματικά.

Ορισμένοι άλλοι αποτειχισθέντες, μάλιστα, προχωρούν πάρα πέρα και ισχυρίζονται ότι όσοι δεν αποτειχίζονται δεν έχουν την πνευματική ωριμότητα αλλά και το ομολογιακό σθένος να αποτειχιστούν. Γι’ αυτό κατ’ οικονομία ας ανεχτούμε να συνεχίσουν να μνημονεύουν τους αιρετίζοντες επισκόπους μέχρις ότου ωριμάσουν πνευματικά.

Για να δούμε αυτός ο ισχυρισμός ποια μαρτυρία έχει στη ζωή και στη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων που έζησαν την εποχή που άκμασε ο Οικουμενισμός.

Δηλαδή ο Όσιος Πορφύριος, που ουδέποτε αποτειχίστηκε, δεν έφτασε στην πνευματική ωριμότητα και δεν είχε το ομολογιακό σθένος όσων αποτειχίστηκαν;!!!


Ξέρετε πόσο αντιοικουμενιστής ήταν ο Όσιος Φιλούμενος ο Νεομάρτυρας; Αμφιβάλλω αν υπήρξε πιο αντικοικουμενιστής Άγιος στην ιστορία της Εκκλησίας. (Κάποτε πρέπει να γράψω τι μου ειπε ο Άγιος αυτός για τον Οικουμενισμό και τους νεωτερισμούς).

Αυτός ο αληθινός Μάρτυρας και αληθινός Ομολογητής της Εκκλησίας υπολείπεται σε ομολογιακό σθένος από όσους αποτειχίστηκαν;!!! Καλά αδελφοί μου! Δεν ερυθριάτε για το μέγεθος της βλασφημίας;

Ειλικρινά πιστεύετε ότι ο μέγας αντιοικουμενιστής π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο κορυφαίος αντιοικουμενιστής π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο ακαταμάχητος πολέμιος του Παπισμού π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, ο Ομολογητής Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο π. Εφραίμ Κατουνακιώτης, που θεωρούσε τον Οικουμενισμό καρπό πνεύματος ακαθάρτου, ότι δεν είχαν το ομολογιακό σθένος και την πνευματική ωριμότητα να προχωρήσουν στην αποτείχιση και γι’ αυτό δεν αποτειχίστηκαν ή αν αποτειχίστηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες αιρετίζοντες επισκόπους;


Είσαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι πιστεύετε αυτές τις βλασφημίες; Πιστεύετε πραγματικά ότι εσείς έχετε μεγαλύτερη πνευματική ωριμότητα και πιο ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα και μεγαλύτερο ομολογιακό σθένος από όλους ανεξαίρετα τους σύγχρονους αντιοικουμενιστές Αγίους και όλες ανεξαίρετα τις σύγχρονες Άγιες μορφές;

Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι, αν όντως αυτό φρονείτε, "ευχών χρεία" επειδή καβαλλικεύσατε καλάμι εωσφορικής οίησης από το οποίο φυσικά κανένα καλό δεν πρόκειται να προκύψει.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
__________


Είπαμε πολλές φορές -το επαναλαμβάνουμε και τώρα εμφατικά- ότι, όσοι θέλουν να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση, έχουν τη διακριτική ευχέρεια από τους Ιερούς Κανόνες να το πράξουν, έστω και αν πολλοί απο μας θεωρομε ότι η διακοπή του μνημοσύνου των αιρετιζόντων επισκόπων που κηρύσσουν γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση δεν είναι η πιο συμφέρουσα ποιμαντικά λύση.


Αν, όμως, ορισμένοι πατέρες και αδελφοί μας, φρονούν ότι αυτή είναι ποιμαντικά η ενδεδειγμένη πορεία, επειδή νιώθουν την ανάγκη να προβούν σε έντονη διαμαρτυρία για τα καθημερινά οικουμενιστικά αίσχη και για τις συνεχείς συναλλαγές σε θέματα πίστεως που κάνουν οι Οικουμενιστές, έχουν κάθε κανονικό δικαίωμα να το κάνουν.

Εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να τους υποστηρίξουμε, αφού προπαντός αντιμετωπίζουν τη διωκτική μανία των Οικουμενιστών. Δεν θα τους προσφέρει κάποια χρησιμότητα η συνηγορία μας -ασφαλώς- αλλά είναι θέμα ανθρωπιάς, συνείδησης, συναγωνιστικού πνεύματος και φιλότιμου να τους υποστηρίξουμε αφού αναγνωρίζουμε ότι όντως έχουν τη διακριτική ευχέρεια από τους Ιερούς Κανόνες να διακόψουν το μνημόσυνο των αιρετιζόντων επισκόπων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
__________


Αλλά
1.) Μη μας λέτε, σας παρακαλώ, ότι είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος επισκόπου,

2.) Μη μας λέτε ότι έχετε δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο ιεραρχών οι οποίοι ουδέποτε είπαν ή έγραψαν ή κήρυξαν αίρεση,

3.) Μη μας λέτε ότι πρέπει να διακόψουμε το μνημόσυνο του επισκόπου μας επειδή διαφορετικά θα μολυνθούμε από την αίρεση!!!,

4.) Μη μας λέτε ότι εσείς που προχωρήσατε σε διακοπή του μνημοσύνου είστε περισσότερο πνευματικά ώριμοι από τους Αγίους που δεν διέκοψαν το μνημόσυνο των οικουμενιστών!!!,


5.) Μη μας λέτε ότι έχετε πιο ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα και μεγαλύτερο

ομολογιακό σθένος από όλους τους σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας και όλες τις άγιες μορφές της Ορθοδοξίας που ήταν ΟΛΟΙ ανεξαίρετα σφοδροί αντιοικουμενιστές, αλλά όμως ουδέποτε αποτειχίστηκαν ή αποτειχίστηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες οικουμενιστές επισκόπους.

6.) Μη μας λέτε ότι τα μυστήρια των κληρικών που δεν αποτειχίστηκαν είναι άκυρα.!!! (Άκου βλασφημία!)

7.) Μη μας λέτε ότι πρέπει να διακόψουμε το μνημόσυνο, όχι μόνον των αιρετιζόντων επισκόπων, αλλά και όλων των επισκόπων οι οποίοι δεν προχώρησαν σε αποτείχιση. Να πάρει η ευχή! Δεν μπορεί να μη κατανοείτε ότι η διακοπή κοινωνίας με όλη την Εκκλησία δεν είναι αποτείχιση. Είναι σχίσμα, και το σχίσμα είναι τόσο φοβερό όσο και η αίρεση.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
________


Συνοψίζουμε: Δεν είμαστε Προτεστάντες. Είμαστε -χάριτι Θεού- χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί δέχονται τη διδασκαλία και την πράξη των Αγίων της Εκκλησίας ως αυθεντική ερμηνεία του Ευαγγελίου, των Πατέρων και των Κανόνων.

Με αυτά τα δεδομένα δεν μας τα λένε καθόλου καλά όσοι θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τα θέματα της πίστεως από τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Ούτε εμπιστευόμαστε αυτούς που νομίζουν ότι κατανοούν καλύτερα το κανονικό δίκαιο από τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Δεν μας πείθουν, επίσης, όσοι θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερο ομολογιακό σθένος και αγωνιστικό φρόνημα από τον Φλωρίνης Αυγουστίνο και τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο.


 Δεν λέγαμε όλοι πάντοτε πόσο σημαντική είναι για τον αγώνα μας η θεολογία του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς; Δεν τον θεωρούσαμε όλοι γενάρχη του αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού; Τι άλλο διδάσκει ο Όσιος Ιουστίνος εκτός από το ότι οι Άγιοι είναι το ζωντανό Ευαγγέλιο σε κάθε εποχή επειδή ενσαρκώνουν με τη ζωή και τη διδασκαλία τους το Ευαγγέλιο;

Τώρα τα ξεχάσαμε όλα αυτά; Και αφήσαμε το τι εμείς νομίζουμε, το τι εμείς θεωρούμε σωστό και το τι εμείς κατανοούμε για την αλήθεια της Εκκλησίας και το νόημα των Ιερών Κανόνων!!! Και σε τι διαφέρει η στάση αυτή από τη στάση των λεγομένων μαρτύρων του Ιεχωβά και των κάθε λογής Προτεσταντών που νομίζουν ότι κατανοούν το θέλημα του Θεού επειδή διαβάζουν τη "Βίβλο" -όπως την αποκαλούν- και την ερμηνεύουν κατά το δοκούν;


Αντί τιμητές επιλέγουμε εντελώς συνειδητά να είμαστε πιστοί μαθητές και πρόθυμοι ακροατές των Αγίων και δη των σύγχρονων Αγίων επειδή με τη ζωή και το έργο τους αντιμετώπισαν την παναίρεση του Οικουμενισμού. Αυτή τη στάση ελπίζουμε να υιοθετήσουν όσοι πατέρες και αδελφοί μας προχώρησαν ή σκέφτονται να προχωρήσουν σε αποτείχιση.

Εξυπακούεται ότι τα πιο πάνω δεν τα γράψαμε για όλους τους αποτειχισθέντες, αλλά ΜΟΝΟΝ (επαναλαμβάνουμε ΜΟΝΟΝ) για όσους από αυτούς υιοθετούν κακόδοξη ερμηνευτική των Κανόνων αναφορικά με τη διακοπή του μνημοσύνου αιρετιζόντων επισκόπων.

πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: