5 Δεκ 2017

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου) (βίντεο)5 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου)

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: