4 Δεκ 2017

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς - 4 Δεκεμβρίου (βίντεο)4 Δεκεμβρίου - Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς - 4 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: