31 Δεκ 2006

NO IN TURKEY

4 Δεκ 2006

The Turkish descendants of ancient Greeks

(TURKS ARE MONGOLS AND SHOULD BE SHOT)

13 Νοε 2006
29 Σεπ 2006

9 Σεπ 2006

BIG GREECE

27 Αυγ 2006

GREECE


Cyprus. I DON'T FORGET1 Αυγ 2006

29 Ιουλ 2006

28 Ιουλ 2006

300 TOY LEWNIDA (palikargia)

GREECE-GREECE-GREECE

Greek Roman Empire map at 1204 AD proof
that Mongols Seljuc Turk (Turk) not exist to area.

yes

ALEXANDER THE GREAT
27 Ιουλ 2006