25 Δεκ 2023

Χριστός ετέχθη - Αληθώς ετέχθη !!!

 


Για 8 ημέρες μετά την Γέννηση του Χριστού συνηθίζετε να λέμε όπως κατά την Αναστάσημη περίοδο το "Χριστός Ανέστη"

τα Χριστούγεννα λέμε:

"Χριστός ετέχθη"

και απαντάμε:

"Αληθώς ετέχθη"

Γιατί ο άνδρας γεννά & η γυναίκα τίκτει...