30 Απρ 2020

Παράνομη η ποινική δίωξη του Μητροπολίτη Μόρφου, Αρχιμανδρίτη Δημητριανού και πιστώνΠρος

Γενικό Εισαγγελέα

Λευκωσία

Κύριε Γενικέ,

Ποινική Δίωξη Μητροπολίτη Μόρφου, Αρχιμανδρίτη Δημητριανού και πιστών

Συμφώνως αδείας των Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου και Πανοσιολογιοτάτου  Αρχιμανδρίτη Δημητριανού, ο οποίος εφημερεύει στην Κοινότητα Ερήμης, δια της παρούσης εφιστούμε την προσοχή της Γενικής Εισαγγελίας, στο γεγονός ότι οι ποινικές διώξεις, οι οποίες επιχειρούνται τόσο εναντίον των ως άνω εκπροσώπων της Εκκλησίας, όσο και εναντίον πιστών που παρευρέθησαν στις Θείες Ακολουθίες είναι παράνομες καθ΄ότι παραβιάζουν διατάξεις του Συντάγματος, ως ακολούθως εκθέτουμε και καλείται η Γενική Εισαγγελία όπως μη προχωρήσει στις εν λόγω διώξεις, οι οποίες, πέραν της τρομοκρατίας που διαχέουν στο κοινό, παρέχουν και την ευκαιρία σε κάποιους ιδιοτελείς δημοσιογράφους να επιδίδονται σε ανίερη κατασυκοφάντηση της Εκκλησίας και των συγκεκριμένων εκπροσώπων της.

Η επιστολή αυτή βασίζεται επί της ακόλουθης νομικής επιχειρηματολογίας:

1.Η ελευθερία της εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων και η ενάσκηση της θρησκευτικής λατρείας κατοχυρώνονται στο άρθρο 18 του Συντάγματος.

2.Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, η ενάσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων περιστέλλεται για λόγους συγκεκριμένους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι λόγοι δημόσιας υγείας. H εν λόγω περιστολή είναι δυνατή μόνο με Νόμο.

3.Ωστόσο, ένας τέτοιος Νόμος δεν ψηφίστηκε. Όμως, ακόμη και εάν εψηφίζετο, ο αδικαιολόγητος περιορισμός ή η απαγόρευση της ενάσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων θα εθεωρείτο καταχρηστικό μέτρο και προσχηματικό για τους λόγους που θα εκθέσουμε κατωτέρω.

4.Να σημειώσουμε ότι, το άρθρο 18 δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των άρθρων, των οποίων η ισχύς θα μπορούσε να ανασταλεί με την κήρυξη της Νήσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια δυνατότητα την οποία το άρθρο 183 του Συντάγματος παρέχει στο Κράτος. Εν πάση περιπτώσει, όμως, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν έχει κηρυχθεί.

5.Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η απαγόρευση στους πιστούς της ενάσκησης της θρησκευτικής τους λατρείας εντός των Ιερών Ναών, ετέθη σε εφαρμογή κατά τρόπο αντισυνταγματικό και υπό αυτή την έννοια η απαγόρευση αυτή στερείται του τυπικού νομικού ερείσματος, επιπλέον, στην ουσιαστική θεώρησή της, θεωρείται ότι λαμβάνει καταχρηστικό και προσχηματικό χαρακτήρα, καθ΄ ότι, προφανώς, επεβλήθη απροβλημάτιστα χωρίς σεβασμό προς στις περί Θείου πεποιθήσεις των Ελληνορθοδόξων Χριστιανών της Νήσου και μάλλον, με πρόσχημα την πανδημία, έχει σαν απώτερο στόχο την απαγόρευση της ενάσκησης της θρησκευτικής λατρείας στους Ιερούς Ναούς.

6.Οι περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν την ενάσκηση της θρησκευτικής λατρείας των πιστών εντός των Ιερών Ναών, καθ΄ ον τρόπο ετέθησαν σε εφαρμογή, παραβιάζουν εισέτι την αρχή της αναλογικότητας, καθ΄ ότι, ενώ θα μπορούσαν απλά να μεριμνήσουν και να ρυθμίσουν τα της άσκησης αυτής, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τους συνωστισμούς στους Ιερούς Ναούς, εντούτοις, εν τοις πράγμασι (ipso facto) καταργούν ολωσδιόλου το εν λόγω δικαίωμα.

7.Αυτή η άποψη ενισχύεται από το γεγονός ότι ένας ανάλογος, απόλυτος περιορισμός, δεν συμπεριέλαβε τη λειτουργία των υπεραγορών, των περιπτέρων, των αρτοποιείων, των τραπεζών, όπως και άλλων τομέων της αγοράς. Επίσης, τέτοιοι απαγορευτικοί περιορισμοί δεν συμπεριέλαβαν τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ούτε τη λειτουργία της Βουλής, ούτε και τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, ο κόσμος παρακολούθησε, από τους δέκτες του, δύο διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, σ΄ ένα χώρο στον οποίο δεν τηρήθηκαν ανάλογοι, απόλυτοι, περιορισμοί.

8.Υπό τις περιστάσεις, σε πολλούς πιστούς δημιουργείται η υπόνοια ότι, με πρόσχημα την πανδημία, επιχειρείται η απαγόρευση των λατρευτικών καθηκόντων των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κύπρου.

9.Η Κυβέρνηση, αντί των εν λόγω καταδυναστευτικών μέτρων, τα οποία απαγορεύουν το δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας στους Ιερούς Ναούς και τη λήψη της Θείας Ευχαριστίας, είχε τις ακόλουθες διαζευκτικές επιλογές, τις οποίες, ενώ θα μπορούσε να εφαρμόσει, εντούτοις το απέφυγε:

.Να επιτρέψει τις Θείες Ακολουθίες στα προαύλια των Ιερών Ναών με τη χρήση μεγαφώνων, όπου με ευκολία και με την βοήθεια της αστυνομίας και των οικείων επιτροπών των Ναών θα μπορούσαν να τηρηθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, με τους πιστούς σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, όση απαιτούν οι κανόνες πρόληψης.

.Με ευθύνη της Εκκλησίας θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι σε όσους πιστούς θα προσήρχοντο στους Ιερούς Ναούς.

10.Ο καταχρηστικός χαρακτήρας των μέτρων συνάγεται και εκ του γεγονότος ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν επεβλήθησαν από τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Γεωργίας στους πιστούς των χωρών τους. Τέτοιοι περιορισμοί δεν επεβλήθησαν ούτε στη Βουλγαρία, η οποία είναι χώρα της Ε.Ε.

11.Αποτελεί πρόκληση των θρησκευτικών πεποιθήσεων του κάθε πιστού, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εκλαμβάνει τη Θεία Ευχαριστία ως απλή λήψη οίνου και άρτου. Δηλαδή, η Κυβέρνηση φαίνεται να απαξιώνει την αντίληψη των πιστών περί μετουσίωσης του Θεού και την εκλαμβάνει ως απλό μύθευμα και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως απλή τελετουργία, επιδεικνύοντας πλήρη ασέβεια προς την πεποίθηση των πιστών, οι οποίοι έχουν το κάθε δικαίωμα να πιστεύουν ότι λαμβάνοντας την Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνουν Αίμα και Σώμα Χριστού και συνεπώς δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός δια της Θείας Ευχαριστίας.

12.Οι ως άνω εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αλλά και οι πιστοί, οι οποίοι διώκονται, απαιτούν την άρση της απαγόρευσης και άρση της αδικίας και συκοφαντίας, την οποία η Κυβέρνηση επιχειρεί εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, την οποία, κατά τον Καθηγητή Φυσικής και Φιλοσοφίας Γιώργο Παύλο, από πηγή της όντως ζωής και της όντως ελευθερίας καταδικάζει και υποβιβάζει, αδίκως και ψευδώς, σε κάτι πολύ κατώτερο απ’ ότι πραγματικά είναι στην αυθεντική Ορθόδοξη διάστασή της και μάλιστα σε πηγή φόβου και αιτίας μετάδοσης ασθενειών.

13.Παρομοίως, προ δύο ημερών αποφαίνονται και οι εκατόν πενήντα δύο Κύπριοι ιατροί, οι οποίοι ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να άρει τις εν λόγω απαγορεύσεις και να επιτρέψει τη συμμετοχή των πιστών στις Θείες Λειτουργίες, νοουμένου ότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας.

14.Οι επιβληθείσες, λοιπόν, απαγορεύσεις εις ότι αφορά την άσκηση των λατρευτικών καθηκόντων των πιστών, (η περιστολή των άλλων δικαιωμάτων δεν αφορά την παρούσα) είναι άνευ νομικής υποστάσεως και συνεπώς άκυρες εν τη γενέσει τους.

Εν΄ όψει των ανωτέρω, καλείσθε όπως μη προχωρήσετε στην ποινική δίωξη των ως άνω εκπροσώπων της Εκκλησίας ή οποιωνδήποτε άλλων ιερέων ή ιεραρχών ή πιστών, καθ΄ ότι, οι εν λόγω διώξεις θα είναι παράνομες και η παρανομία θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και είναι σίγουρο ότι θα εκτεθεί η Πολιτεία.

Διατελούμε

Παναγιώτης Π. Κλεοβούλου

Δικηγόρος

29 Απρ 2020

«Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς»Εἶναι στίχος ποὺ τὸν ἀκοῦμε στὸ προοίμιο τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου κατὰ τὴ Μ. Ἑβδομάδα. Προτάσσεται πρὶν ἀπὸ τὸ κατανυκτικὸ τροπάριο «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται», μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς στίχους («Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός...» κ.ο.κ.), καὶ ὅλοι μαζὶ ἀνήκουν στὴν περίφημη «ᾠδὴ» τοῦ προφήτη Ἡσαΐα.

«Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσ­θες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἡσ. κς΄ [26] 15).

Σκανδαλιστικὸς ἀκούγεται ὁ στίχος. Εὐχόμαστε λοιπὸν μέσα στὴν Ἐκκλησία νὰ δίνει ὁ Θεὸς κακὰ στοὺς ἐνδόξους, τοὺς κυβερνῆτες τῆς γῆς; Καὶ πῶς αὐτὸ μπορεῖ νὰ συνάδει μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐλέους καὶ τῆς συγγνώμης ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἐκκλησία μας, αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε, ὅταν μάλιστα ἀνέβαινε στὸ Σταυρὸ ὁδηγημένος ἀπὸ τοὺς κακούργους ἐκείνους ἐχθρούς Του; Πῶς μπορεῖ τὸ «πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» νὰ συμφωνήσει μὲ τὸ «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι»; (Λουκ. κγ΄ [23] 34).

Καταρχὰς πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι τὸ «πρόσθες κακὰ» ἀνήκει στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν δηλαδὴ ἀκόμα δὲν εἶχαν ἐκχυθεῖ στὸν κόσμο τὰ ἄπειρα ἐλέη καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ τοῦ ἁγίου Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ἀκριβῶς ἐξεχύθησαν μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀκόμα καὶ οἱ ἁγιότεροι ἐξ αὐτῶν, δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ ἐννοήσουν τὸ βάθος καὶ πλάτος τῆς θεϊκῆς συγκαταβάσεως, τοῦ ἐλέους καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ μεγάλου Θεοῦ. Καὶ προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ ἀκέραιη καὶ ἀλώβητη ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, προέβαιναν σὲ τέτοιου εἴδους ἀφορισμοὺς ὅσων ἔδειχναν στὴ ζωή τους ἀσέβεια καὶ ἀποστασία.

Ἐδῶ ὅμως τὸ πνεῦμα αὐτὸ ξεπερνιέται ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα. Διότι ὁ Προφήτης τοῦ Θεοῦ, προβλέποντας τὸ μέλλον τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν καὶ ἀντιλαμβανόμενος τί ὁ Θεὸς πρόκειται νὰ πράξει σ’ αὐτούς, λέει ἐκ τῶν προτέρων ὅσα πρόκειται νὰ πάθουν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, οἱ κυβερνῆτες τῶν ἐθνῶν ποὺ εἶναι ἀσεβεῖς καὶ ἄδικοι, πονηροὶ καὶ ἀλαζόνες, καὶ συμπεριφέρον­ται μὲ σκληρότητα καὶ ἀδικία πρὸς τοὺς ὑπηκόους τους, μὴ ὑπολογίζοντας οὔτε ἀνθρώπινο οὔτε θεῖο δίκαιο. Ἡ προστακτικὴ συνεπῶς «πρόσθες» δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Προφήτης εὔχεται στὸ Θεὸ νὰ τιμωρήσει μὲ ἀλλεπάλληλες συμφορὲς τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ἀλλὰ ὅτι δίνει σαφὴ προειδοποίηση, προβλέπει καθαρὰ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς πρόκειται νὰ πράξει. «Προαγορευτικόν», δηλαδὴ προφητικὸ εἶναι ἐ­δῶ τὸ «πρόσθες», ἐξηγεῖ ὁ ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν Θεοδώρητος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Προφήτης «προλέγει τὸν ὄλεθρον τῶν διωκόντων τοὺς εὐσεβεῖς»1.

Ἀκόμα ὅμως κι ἂν ἔτσι ἔχουν τὰ πρά­γματα, θὰ μποροῦσε νὰ ἀντείπει κανείς, γιατί ὁ Θεὸς νὰ στέλνει κακὰ σὲ ὅσους δὲν θέλουν νὰ βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο Του;

Στὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἀπαντᾶ διεξοδικὰ ὁ Μ. Βασίλειος στὸ λόγο του «Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός». Ἐκεῖ ὁ μέγας ἱεράρχης, ἀφοῦ ἐξαρχῆς κάνει τὴ διάκριση τοῦ πραγματικοῦ («φύσει») κακοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἀπὸ τὸ θεωρούμενο ἀπὸ ἐμᾶς κακό («τὸ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν»), ποὺ εἶναι ὅ,τι μᾶς πονεῖ καὶ μᾶς κάνει νὰ θλιβόμαστε (πόνοι, δυστυχίες, συμφορές, καταστροφές, θάνατος), ἔπειτα ξεκάθαρα λέει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔφτιαξε κακὸ στὸν κόσμο. Πῶς ἐξάλλου εἶναι δυνατὸν ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ ἔφτιαξε κάτι κακό; «Ὅλως μὴ Θεὸν αἴτιον ἡγοῦ τῆς ὑπάρξεως τοῦ κακοῦ», σὲ καμιὰ περίπτωση μὴ θεωρήσεις τὸν Θεὸ αἴτιο τῆς ὑπάρξεως τοῦ κακοῦ, τονίζει ὁ ἱερὸς Πατήρ. Τὸ κακὸ ὑπάρχει, ἐξηγεῖ, ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, τὴ θέλησή του νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ.

Ἐν τούτοις, κάποτε ὁ Θεὸς παραχωρεῖ νὰ συναντήσουν τὸν ἄνθρωπο αὐτὰ ποὺ θεωροῦμε θλιβερά, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι συν­έπειες τοῦ ὄντως κακοῦ, τῆς ἁμαρτίας. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ ὁ Θεός, ἐξηγεῖ καὶ πάλι ὁ Μ. Βασίλειος, «πρὸς τὸ συμφέρον», «ἐπὶ διορθώσει τῶν πλημμελημάτων», καθότι ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ «τῆς κακίας τὴν αὔξησιν περικόπτουσι». Ὁ ἄνθρωπος ταπεινώνεται ἀπὸ τὴν ἑωσ­φορική του ἀλαζονεία καὶ συστέλλεται, ὁδηγεῖται σὲ ἐπίγνωση καὶ μετάνοια. Συν­επῶς, καταλήγει ὁ ἱερὸς Πατήρ, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ ὁ Θεὸς ἀναιρεῖ τὸ ὄντως κακό, ποὺ εἶναι ἡ ἁμαρτία2.

Ἐπιπλέον, μὲ τὸ νὰ εἶναι οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ μεγιστάνες, σὲ περίοπτη θέση, γίνονται πρότυπα καὶ ὑποδείγματα ζωῆς ἀπὸ τὸν πολὺ λαό. Ἂν λοιπὸν αὐτοὶ ἀλαζονεύονται καὶ ἀδικοῦν, καὶ παρὰ ταῦτα μένουν ἀτιμώρητοι, αὐτὸ ὁπωσδήποτε θὰ παρακινήσει πολλοὺς νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἴδιο δρόμο, μὲ τὴν ἰδέα μάλιστα ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας Θεός, καμιὰ δικαιοσύνη ὑπέρτερη τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, οὐσιαστικὰ δηλαδὴ αὐτοῦ ποὺ ὀνομάζουμε «νόμο τῆς ζούγκλας». Ὅμως ἔτσι ποῦ θὰ ὁδηγηθεῖ ἡ κοινωνία μας;

Δύο καλὰ συνεπῶς προξενεῖ ὁ Θεὸς μὲ τὴν παραχώρηση δεινῶν στοὺς ἀσεβεῖς ἰσχυρούς: Πρῶτον, περιστέλλει τὴν ἀσέβειά τους καὶ δεύτερον, καταστέλλει διαθέσεις ἀδικίας καὶ κινήσεις ἀποστασίας ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀκριβῶς μετανοοῦν, ἐπειδὴ βλέπουν καὶ κατανοοῦν πῶς ἐργάζεται ὁ Θεὸς στὸν κόσμο.

Οἱ Χριστιανοί, ζώντας στὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος, ἔχουμε χρέος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, νὰ εὐ­χόμαστε ἀγαθὰ «ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων» (Α΄ Τιμ. β΄ 2). Παραλλήλως ὅμως, ὅταν βλέπουμε τὶς συνέπειες τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε καταλαβαίνουμε τί σημαίνει τὸ «πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε», καὶ αὐτὸ μᾶς γίνεται ἀφορμὴ ἀκόμα περισσότερο νὰ εὐλογοῦμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὴν ἄπειρη φιλανθρωπία Του, ἡ ὁποία ὅ,τι ἐπιτρέπει, τὸ ἐπιτρέπει πρὸς τὸ ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο συμφέρον μας.

1. Θεοδωρήτου Κύρου, Εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, PG 81, 368C.
2. Βλ. Μ. Βασιλείου, Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, ΕΠΕ 7, 92· 100· 104.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

28 Απρ 2020

Αδελφοί μου Χριστιανοί Χριστός Ανέστη!!!!Ιδού επλησίασεν η ημέρα και της δικής μας Αναστάσεως!!!! - πνευματική ομιλία πατρός Δημητριανού - Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν.

Αδελφοί μου Χριστιανοί Χριστός Ανέστη!!!!

28 Απριλίου σήμερα. Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει Μέμνωνος του Θαυματουργού του Κυπρίου. Για ακόμη μια χρονιά η Αμμόχωστος βουβή!
Για ακόμη μια φορά η εκκλησία του Αγίου Μέμνωνος σκλαβωμένη και κλειστή.
Οι κάτοικοι της όμως δεν ξεχνούν τον Άγιος τους! Δεν ξεχνούν την ενορία τους!
Δεν ξεχνούν την μεγάλη εορτή του Αγίου Μέμνωνος. Ετοιμάζονται!
Αντρές και γυναίκες. Μικροί και μεγάλοι. Άλλοι κάνουν τον ευλογημένο κόπο να ετοιμάσουν τα πρόσφορα, το πεντάρτι τους, την παννυχίδα τους, το κρασί και το λάδι.
Άλλοι πιο παραδοσιακοί θα στολίσουν και τα κόλλυβα του Αγίου. Άλλοι πιο πιεσμένοι από τις σκοτούρες της ζωής θα τα παραγγείλουν.
Οι απανταχού Βαρωσιώτες και οι απανταχού πρόσφυγες, σε όλες τις πόλεις ετοιμάζονται. Σε μια εκκλησία της προσφυγιάς.

Ας είναι κι έτσι! Μακριά από την εκκλησία του Αγίου Μέμνωνα που την κρατούν κλειστή οι Τούρκοι.

Μα τι συμβαίνει;; Τι γίνεται;; Φωνή αυστηρή! Διάταγμα μέγα!! Μέγα διάταγμα! Από που;

Από ποιόν; Από τον Ερντογάν; Τον Ταλάτ; Τον Ακιντζί; Ο Ντενκτάς μήπως από το υπερπέραν;

Όχι! Διάταγμα Ελληνικό!! Η καλύτερα Ευρώ ελληνικό. Διάταγμα γεμάτο αγάπη και φροντίδα για τους Έλληνες της Κύπρου. Διάταγμα γεμάτο αγάπη για τους ορθόδοξους Χριστιανούς της Κύπρου.

Κλείστε τις εκκλησίες! Κλείστε την εκκλησία του Αγίου Μέμνωνα! Κλείστε τη γιορτή του. Όπως και στα Κατεχόμενα. Περιορίστε τους Έλληνες πιστούς στα σπίτια τους.

Όπως το '74 έτσι και σήμερα!

''Το ίδιο σας αγαπάμε! 'Μη μας πάθετε κακό! Μη μας πάθετε..
Μη μας πεθάνετε!

Γι αυτό κλείστε τις εκκλησίες! Όχι στη γιορτή του Αγίου Μέμνωνα! Όχι στην Αγιά του εικόνα! Μην προσκυνάτε. Θα σας κολλήσει κορονοϊό! Εμείς σας αγαπάμε!
Εμείς θα σας φροντίσουμε! Δεν μας πιστεύετε; Δεν μας εμπιστεύεστε;
Σας τα έχουμε κάνει ξανά..! Μα δεν πρέπει να ξεχνάτε την τόση καλοσύνη μας."

Εκεί έκλεισαν τις εκκλησίες οι άπιστοι Τούρκοι. Εδώ τις κλείνουν άθεοι ψευδοέλληνες!
Εκεί Τούρκοι κατακτητές. Εδώ Έλληνες Υποκριτές!!!
Εκεί Τούρκων λεηλασία. Εδώ ελληνων Ασυδοσία!!!
Εκεί τουρκοκρατία. Εδώ Τρομοκρατία!!!

Κι ας φωνάζει ο αοιδός τραγουδιστης "Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο..."

Βέβαια όλα γίνονται για το 'ΚΑΛΟ ΜΑΣ'. Για το 'καλό μας'.. Μόνο το δικό μας!

Προσέξατε! Προσέξατε, όχι διάταγμα για τους άλλους..

Όχι.. δεν ενδιαφέρεται για κανέναν άλλο πολίτη!
Όχι! Μόνον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να σωθούν!! Και οι άλλοι;;

Ποιος νοιάζεται για τους άλλους... Με τους άλλους θα ασχολούμαστε τώρα;

Τι κι αν υπάρχουν 88, η 188 η 1088 αυτοκίνητα έξω από μια υπεραγορά; Αυτοί είναι αναλώσιμοι!
Τι κι αν υπάρχει ο ιός σε γραφεία πολίτη, στα δικαστήρια, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες!
Δεν πειράζει! Θα διορίσουμε άλλους.. Οι πιστοί Χριστιανοί να μην μας αρρωστήσουν!!!
Κι από τους άλλους έχουμε πολλούς...
Πρέπει λοιπόν με νύχια και με δόντια να προστατέψουμε τους Ορθόδοξους πιστούς γιατί αυτοί θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία! Γιατί η πίστη τους στο Χριστό και την Αγία Του Εκκλησία τραβά σαν μαγνήτης τον κορονοϊό!
Αυτό είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι η υπ' αριθμόν ΕΝΑ ευάλωτη ομάδα και αγαπημένη ομάδα που τρέχει προς αυτήν ο κορονοϊός είναι η πίστη στον Χριστόν! Πιστεύεις στο Χριστό και συμμετέχεις στα μυστήρια του; Είσαι χαμένος από χέρι!
Είσαι κορονοξοφλημένος!

Ας είναι! Τους πιστέψαμε ότι μας αγαπάνε.

Όμως άπειρες και αναρίθμητες φορές πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι Αυτός που μας ΑΓΑΠΑΕΙ και μας φροντίζει περισσότερο ασυγκρίτως περισσότερο από αυτούς, γιατί το απέδειξε!
Το απέδειξε επί του Σταυρού Του!
Γιατί το αποδεικνύει ασταμάτητα!!! Και ατέρμονα επί της Αγίας Τραπέζης, προσφέροντας αενάως το Σώμα και το Αίμα Του, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, εις αντίδοτον θανάτου, εις αντίδοτο κορονοϊού!!

Γιατί ο Χριστός μας ελευθερώνει!! Δεν μας διασύρει σε αστυνομικά τμήματα..

Δεν μας διασύρει σε δικαστήρια..
Γιατί ο Χριστός είναι η ΧΑΡΑ!!! Γιατί ο Χριστός είναι ΖΩΗ!!!
Και όχι μιζέρια...
Και όχι τρομοκρατία...

Αν αναφωνήσουμε όλοι μαζί με τον προφήτη και βασιλέα Δαυίδ. Κόντρα στη μισαλλοδοξία!
Κόντρα στη μαυρίλα των ημερών μας!

Ας φωνάξουμε με θάρρος και γνήσια πίστη στον Χριστό "Κύριος φωτισμός μου καὶ Σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; Οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. Εὰν ἐπαναστῇ ἐπ᾿ ἐμὲ πόλεμος οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου. Μίαν ᾐτησάμην παρὰ Κυρίου, τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ.

Και για όσους δε θέλουν να ακούσουν τους Αγίους μας, ας ακούσουν τουλάχιστον τους ήρωες μας να μιλούν για την πίστη στα αιώνια παρά στα πρόσκαιρα και παροντικά!

Γράφει λοιπόν ο ήρωας Ιάκωβος Πατάτσος "Η συναίσθηση ότι σύντομα η ψυχή μου θα φτερουγίζει γύρω από τον ένδοξο θρόνο Του Θεού με κάνει να Χαίρω!!! Να Χαίρω!!

Ο Θεός με Αγαπά!!! Γι αυτό θα με πάρει κοντά Του. Ιδού επλησίασε η ημέρα της Αναστάσεως!"

Θάρρος λοιπόν συν ασθενείς και συν αμαρτωλοί αδελφοί μου!!!
Οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μας εὰν ἐπαναστῇ ἐφ᾿ ημάς πόλεμος.
Ιδού επλησίασεν η ημέρα και της δικής μας Αναστάσεως!!!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!

Αμήν

π. Δημητριανός

πηγή: 

πνευματική ομιλία πατρός Δημητριανού - Κυριακή 26 Απριλίου 2020


Ο Χριστός χτες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας! - πνευματική ομιλία πατρός Δημητριανού - Κυριακή 26 Απριλίου 2020


Σας μιλά ο ιερέας σας από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους.

Την άδεια εκκλησία. Που είναι μόνο οι σκάμνοι.

Αυτό που δεν κατάφεραν οι Τούρκοι, το κατάφεραν οι δικοί μας άνθρωποι.

Να αδειάσουν τους ναούς. Να μην αφήσουν κανέναν μέσα.

Θα σας θυμίσω μιαν ιστορία η οποία έγινε εις την αρχαία Αθήνα. Κάποτε εκεί έζησε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Αριστείδης, ο οποίος ήταν πολύ δίκαιος, πάρα πολύ δίκαιος άνθρωπος. Και για την πολλή του δικαιοσύνη επειδή δεν άντεχαν να τον βλέπουν, αποφάσισαν να τον διώξουν, να τον εξοστρακίσουν, να τον απομακρύνουν από κοντά τους. Έτσι πήγαιναν οι Αθηναίοι κι έγραφαν πάνω στα όστρακα το όνομα του Αριστείδη. Εκεί βρέθηκε κι ένας αγράμματος που δεν ήξερε γράμματα και περνούσε ο Αριστείδης από κοντά του και τον παρακάλεσε χωρίς να ξέρει ποιος είναι να γράψει το όνομα αυτού που ήθελε να διώξει από την πόλη.

Λέει "Ποιου το όνομα θέλεις να γράψω;"

-'Αριστείδης'.

Και ρωτά ο Αριστείδης "Τον ξέρεις τον άνθρωπο αυτόν; Σου έκανε κανένα κακό;"

-"Ούτε τον ξέρω, ούτε κανένα κακό μου έκανε. Όμως δεν αντέχω να ακούω το όνομα συνέχεια εις την πόλη.

Δεν αντέχουν λοιπόν να ακούν το όνομα του Χριστού και θέλουν να εξοστρακίσουν, να διώξουν τον Χριστό από κοντά μας. Θέλουν να μας αφήσουν χωρίς Χριστόν. Να τον διώξουν από τη ζωή μας , να τον διώξουν από τα σπίτια μας, από την ύπαρξη μας. Εξελθε από των ορίων ημών. Όπως έκαμαν οι κάτοικοι των Γαδαρηνών, έδιωξαν τον Χριστό. Αυτό θέλουν, να διώξουν τον Χριστό από ανάμεσα μας. Άλλα βέβαια δεν θα το καταφέρουν!!! Δεν θα το καταφέρουν γιατί την εκκλησία Του Χριστού την προστατεύει ο ίδιος ο Θεός.«Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Και η εκκλησία του Χριστού στηρίζεται πάνω στον ίδιον το Θεό γιατί είναι ο Θεός.

Ο Χριστός είναι η εκκλησιά. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατεινόμενος μεσα στους αιώνας.

Μάλιστα κάποτε κάποιος σπουδαίος ιεροκήρυκας συνάντησε ένα φίλο του και τον βρήκε να κάμνει μια απλή, μικρής αξίας εργασία και είπε 'ντρέπομαι που με βρήκες να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.' Και ο ιεροκήρυκας είπε ' Μακάρι, μακάρι κι εμένα ο Χριστός να έρθει και να με βρει να επιτελώ το καθήκον μου.'

Μακάρι λοιπόν ο Χριστός να μας βρει αδελφοί μου να τελούμε το καθήκον μας! Να έχουμε την πίστη μας σε Αυτόν. Να μην κατεβάσουμε τον Χριστόν πιο κάτω από πράγματα ασήμαντα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Χριστός πιο κάτω από τις υπεραγορές, πιο κάτω από τις πίτσες, πιο κάτω από τα μακαρόνια και οτιδήποτε άλλο πράγμα. Δεν μπορεί ο Χριστός να είναι πιο χαμηλά από πράγματα ασήμαντα. Είναι μεγάλο κατάντημα για εμάς!

Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Έχουμε λίγη νοημοσύνη.

Άκουσα χτες ότι η τραγουδίστρια με συνοδεία αστυνομίας γύριζε στους δρόμους των Αθηνών, άλλα ο Επιτάφιος, άλλα η εικόνα της Ανάστασης δεν μπορούσαν να βγουν έξω στους δρόμους να αγιάσουν τα σπίτια μας και τους ανθρώπους.

Η υποκρισία των ανθρώπων, τα ψέματα.

Οι τόποι που βρίσκονται πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι. Και δε γυρίζουν να κοιτάξουν και να δουν και να μαζέψουν, και να επιβάλουν τον νόμο και την αγάπη τους σε αυτούς. Δεν τους αγαπούν αυτούς τους ανθρώπους; Αγάπησαν μόνο όσους είναι στην εκκλησία; Aγάπησαν μόνο εμάς;

Υποκριτές και ψεύτες.

Είναι η κακία την οποία είχαν τόσα χρόνια συσσωρευμένη μέσα τους η οποία ξεχείλισε. Αυτή τη βοή της κακίας τους που είχαν μέσα άνοιξαν το στόμα τους και βγήκε προς τα έξω και πολεμούν τον Χριστό, και πολεμούν την εκκλησία Του.

Ανακάλυψαν στην Κύπρο αν δεν το ξέρετε τη λύση του προβλήματος. Πάρτε ένα χαρτί και γράψετε πάνω. Οτιδήποτε γράψετε πάνω.. Σκύλοι, γάτοι, ερπετά, έντομα.. Γράψετε, γράψετε ότι θέλετε, μη γράψετε μόνο Χριστός! Ένα χαρτί. Ένα μήνυμα μόνον. Ένα μήνυμα να πας οπουδήποτε δε σε πιάνει η αρρώστια.

Μη γράψεις πάνω Χριστός. Μην γράψεις πάνω εκκλησία. Μόνο η εκκλησία!

Μόνο ο Χριστός κολλά την ασθένεια. Αλίμονο!! Αλίμονο να ακούμε αυτά τα πράγματα. Κρίμα, μεγάλο κρίμα για όλους!

Όμως αδελφοί μου σταθείτε όρθιοι!!

Να ξέρετε ότι είναι ένα σύννεφο και θα περάσει.

Η Εκκλησία πολεμουμένη γίνεται πιο ισχυρή!!!

Έτσι σήμερα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω, πραγματικά να ευχαριστήσω και να θεωρήσω ευεργέτες εκείνους που μας καταγγέλλουν, εκείνους που είναι εχθροί της εκκλησίας, εκείνους οι οποίοι πολεμούν την εκκλησία.

Τους ευχαριστούμε!! Γιατί εξαιτίας τους εδραιώνεται η πίστη μας και αναγκαζόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό.

Γιατί ο Χριστός χτες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας!

Πάντοτε ο Χριστός μένει άλλα οι εχθροί της εκκλησίας διαλύονται και χάνονται..

Να έχετε λοιπόν πίστη στον Θεό και την ελπίδα σας και όλα αυτά θα περάσουν. Και οι εκκλησίες θα ανοίξουν, και πάλι θα λατρέψουμε την Αγία και Ομοούσιο και Αδιαίρετη Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Αγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον!

Χριστός Ανέστη Χριστιανοί !!!!

Και ο Θεός ο Άγιος, η Παναγία μας να μας σκεπάζει όλους.

Αμήν

π. Δημητριανός

Ομιλία πατρός Δημητριανού Κυριακή 26 Απριλίου 2020

25 Απρ 2020

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΑ: ΟΥΤΕ Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ! ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΑΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!Ο Γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας, που ο κόσμος συνήθως ονομάζει "διάδοχο του Γέροντα Παΐσίου", παρεμβαίνει με βαρύνουσα επιστολή του από τον Άγιον Όρος για τον κορωνοϊό και τα σχέδια που κρύβονται από πίσω και βάζει τα πράγματα στη θέση τους!

Χαρακτηρίζει χειρότερο του ιού τον φόβο, καταγγέλλει την Κυβέρνηση για το αντισυνταγματικό κλείσιμο των Εκκλησιών (δικαίωση του Νοιάζομαι), αναφέρει άλλες Ορθόδοξες χώρες όπου οι Εκκλησίες είναι ανοιχτές, προειδοποιεί να μην πάρει κανείς το υποχρεωτικό εμβόλιο που ετοιμάζουν, τονίζει τα ασύγκριτα "φάρμακα" των Αγίων Μυστηρίων της Ορθοδοξίας,  ελέγχει πολιτικούς (Γιωργάκη και Βενιζέλο) για τις δηλώσεις τους περί παγκόσμιας κυβέρνησης και βιομετρικού τσιπαρίσματος των ανθρώπων, αποκαλύπτει ότι κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν στην σκλαβιά του Αντιχρίστου και βοά πως ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Σοβιετικοί και οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να σταματήσουν την Θεία Κοινωνία, ενώ αναφέρεται στον γέροντά του τον Όσιο Παΐσιο, Ναός του οποίου πρόσφατα χτίστηκε στην Καλύβη Αναστάσεως του Γέροντα Ευθυμίου (φωτογραφία) και τονίζει τι μπορεί να γίνει για να σταματήσει και αυτή η Επιδημία, όπως τόσες στο παρελθόν!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΑ: ΟΥΤΕ Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ! ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΑΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΒΑΡΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 "Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:

 Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν.

 Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά. Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.

  Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης. Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό.

  Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.

  Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

 Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους.

Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.

  Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία.

  Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.

  Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν. Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.

  Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ.

  Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.

 Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία.

  Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.

  Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.

  Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.

  Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.

 Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν.

 Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β' καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;

  Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

  Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.

  Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν. Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν.

  Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος).

  Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα.

  Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;

  Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα». Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία.

 Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας. Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

 Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως - Καψάλα
Ἅγιον Ὄρος
01-14 / 04 / 2020 "

NOIAZOMAI

ΕΤΣΙ ΝΙΚΗΣΕ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ - ΛΟΙΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!Ο μέγας Ιπποκράτης, ο "πατέρας της Ιατρικής" φέρεται να αντιμετώπισε  την πιο φοβερή επιδημία που χτύπησε ποτέ την Ελλάδα, τον πιο φοβερό και φονικό λοιμό της αρχαίας μας ιστορίας, στα χρόνια του οδυνηρού εμφύλιου Πελοποννησιακού Πολέμου, το 430 π.Χ..


Ο λοιμός μεταδόθηκε από Αιγυπτιακό πλοίο στην Αθήνα του Περικλή, η οποία βρισκόταν όμως υπό την στενή πολιορκία των Σπαρτιατών, με τελικό αποτέλεσμα να χαθεί το 1/4 του πληθυσμού της, δηλαδή περίπου 75.000 άνθρωποι!


Ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης, νέος τότε, ζει τον λοιμό, αρρωσταίνει από αυτόν, καταφέρνει να επιζήσει και περιγράφει με λεπτομέρειες τα συμπτώματά του, τα οποία, όπως διαπιστώσαμε, ήταν ίδια με εκείνα του λοιμού (τύφου) που είχε χτυπήσει τους Τούρκους στο Ναύπλιο το 1821 - 1822, όταν τελούσε υπό την πολιορκία των δυνάμεων του Κολοκοτρώνη!


Στην μεν περίπτωση της αρχαίας Αθήνας οι Σπαρτιάτες έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν για να μην κολλήσουν, στην δε περίπτωση του Ναυπλίου οι νέοι "Σπαρτιάτες" παρέμειναν αμετακίνητοι στην πολιορκία, πιστοί στο "Ελευθερία ή Θάνατος", ελευθερώνοντας τελικά την πολιτεία, κολλώντας όμως και τον τρομερό λοιμό, από τον οποία έχασαν πιο πολλά παλικάρια από όσα στον πόλεμο... 


Ο Ιπποκράτης, τελικά ανακαλύπτει το "φάρμακο" και χωρίς εμβόλια και ΜΕΘ, περιορίζει αποφασιστικά τον λοιμό, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται η φυσική ανοσία των οργανισμών εκείνων που τα κατάφεραν.


Η Αθήνα πληγώθηκε βαριά, αλλά επέζησε. Ο διάσημος Περικλής, η ξακουστή σύζυγός του Ασπασία και τα δύο παιδιά τους, πέθαναν στον λοιμό εκείνο...

  Η Αθήνα θα ανταμείψει τον μεγάλο Γιατρό με χρυσό στεφάνι, τιμητική δια βίου σίτιση στο Πρυτανείο και μύηση στα Ελευσίνια Μυστήρια!

  Ο Ιπποκράτης όμως, αφιερωμένος στην Ιατρική του, θα σπεύσει σε πάρα πολλά ακόμη μέρη, θα παλέψει με πολλές ασθένειες, θα νικήσει και τον λοιμό στα Άβδηρα, εξετάζοντας και τον ίδιο τον Δημόκριτο, θα θεραπεύσει τον άρρωστο βασιλιά Περδίκκα της Μακεδονίας και μετά από έναν σεμνό και ταπεινό βίο γεμάτο θυσία και προσφορά στον άνθρωπο, θα ξεκουραστεί αιώνια στην Λάρισα, σε βαθύ γήρας, σε ηλικία περίπου 90 ετών!

  Ο Ιπποκράτης, είχε θείο χάρισμα να βρίσκει τις αιτίες και τα φάρμακα των ασθενειών, μιλώντας μάλιστα 2.500 χρόνια πριν για γόνο (γονίδια - DNA) και κληρονομικότητα, χωρίς όργανα και εργαστήρια...

  Ήταν ευσεβής, αλλά όπως και ο Σωκράτης κατηγορήθηκε για ασέβεια, ακολουθώντας την αλήθεια και την σοφία, την αρετή και την σεμνότητα, επιτελώντας αποστολή του αληθινού Θεού...

 Μάλιστα, όπως λέγεται, ακόμη και στον τάφο του στην Λάρισα (αναζητείται) φώλιασαν μέλισσες, φτιάχνοντας ένα μέλι που θεράπευε την άφθα των παιδιών...

   Από όλους δε τους Έλληνες θεωρούνταν σχεδόν ισότιμος του ημίθεου Ηρακλή, ενώ όλοι οι Γιατροί του κόσμου δίνουν σήμερα τον περίφημο όρκο του...

   Στην πατρίδα του, την πανέμορφη Κω, δυστυχώς η Ελλάδα, μέσα στην ξενομανία της, δεν έχει κάνει το αυτονόητο, να ιδρύσει δηλαδή ένα μεγάλο, ελληνικό, "Ιπποκράτειο" Ιατρικό Πανεπιστήμιο, εκεί στο νησί του, με σύγχρονα εργαστήρια και συνεδριακά κέντρα, βασισμένο στις αρχές, τις ανακαλύψεις και τις μεθόδους του, που θα συγκεντρώνει φοιτητές, Ιατρούς, Επιστήμονες, από όλα τα μέρη του κόσμου, αποτελώντας διεθνές σημείο αναφοράς, αναβαθμίζοντας κάθετα τα ακριτικά Δωδεκάνησα, πολλά εκ των οποίων, στερούνται - άκουσον άκουσον - Ιατρών! Πού; Στην χώρα του Ιπποκράτη...

  Ευτυχώς ο "χρυσός Ελληνικός Κινηματογράφος" τον θυμήθηκε στα 1972 και ανέδειξε την μεγάλη προσωπικότητά του.

 Η εκπληκτική ελληνική ταινία διάρκειας 105 λεπτών, είναι του 1972, της Καραγιάννης - Καρατζόπουλος και εδώ παρακολουθούμε ένα μικρό μόνο τρέιλερ.

ΠΩΣ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ - ΛΟΙΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ!


Σημειώνουμε τέλος, πως μπροστά στον φοβερό λοιμό του 430 π.Χ. στην Αθήνα, ο σημερινός "κορωνοϊός" μοιάζει με "απλή οδοντόκρεμα"...

  Ο Ιπποκράτης θα έβρισκε σε μερικά λεπτά το "φάρμακό" του και σίγουρα ο Περικλής, που έμεινε ως το τέλος όρθιος κοντά στον λαό του πληρώνοντας με θάνατο το τίμημα, θα γελούσε με τα αντιδημοκρατικά και υπερβολικά "μέτρα" μας, καθώς και με το αυτοκαταστροφικό κλείσιμο της Οικονομίας και αυτών ακόμη των Ναών μας, που ισοδυναμεί με βαριά ασέβεια και παράλογη, σε βαθμό "διωγμού", φοβία...

   Η δε Ασπασία και οι σοφοί θα μιλούσαν και πάλι για τον σύγχρονο "λοιμό των ψυχών"...

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ


"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και Δημοκρατία"

Παραγωγή
Art Films (Τζέιμς Πάρις)

Σενάριο
Γεώργιος Ρούσσος

Σκηνοθεσία
Ντίμης Δαδήρας

Ηθοποιοί
Δημήτρης Παπαμιχαήλ (Ιπποκράτης)
Μαίρη Χρονοπούλου (Ασπασία)
Αλέκος Αλεξανδράκης (Περικλής)
Κάτια Δανδουλάκη (Αίγλη)
Γιάννης Κατράνης (Θουκυδίδης)
Καίτη Λαμπροπούλου
Δημήτρης Μπισλάνης
Γιώργος Λουκάκης
Βαγγέλης Καζάν
Νίκος Βασταρδής κ.α.

Μουσική
Κώστας Καπνίσης

Δνση Φωτογραφίας
Συράκος Δανάλης

1972 Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε.

16 Απρ 2020

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ!!!Από #Alexandros #Panayiotou, κυτταρολόγο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!

"Κάποια πράγματα δεν γίνεται να μην λέγονται...έστω κι αν είναι αυτονόητα ακόμα και για τριτοετείς φοιτητές Ιατρικής (στο τρίτο έτος διδασκόμαστε την Μικροβιολογία)...

1. Όλοι οι ιοί εξασθενούν όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ειδικά το καλοκαίρι μας απασχολούν ελάχιστα έως καθόλου.

2. Όλοι οι ιοί καταλείπουν ανοσία μετά την αποδρομή τους έστω και ολιγόμηνη (κάποιοι ακόμα και ισόβια όπως η ιλαρά, η ανεμεβλογιά, η λοιμώδης μονοπυρήνωση κλπ.)

3. Όλοι οι ιοί έχουν την ιδιότητα να μεταλλάσσονται πολύ εύκολα (ειδικά οι ιοί RNA όπως ο Covid19), κάτι που συμβαίνει άλλωστε αιώνες τώρα με τη γρίπη, αυτό όμως δεν τους αλλάζει ως δια μαγείας από μη παθογόνους για τον άνθρωπο σε μαζικά θανατηφόρους (όπως προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι).

4. Όλοι οι ιοί είναι ουσιαστικά εντελώς ανενεργοί έξω από τον ξενιστή τους (το ανθρώπινο κύτταρο π.χ.) και επομένως δεν μπορούν να "αιωρούνται" για ώρες ως παθογόνοι στον αέρα όπως ειπώθηκε (και το χειρότερο όλων, έγινε πιστευτό).

5. Όλοι οι ιοί απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν ως ζωντανοί οργανισμοί (όπως είναι π.χ. τα βακτήρια) και γι αυτό ο όποιος πολλαπλασιασμός τους δεν μπορεί να γίνει έξω από ένα ζωντανό κύτταρο (στο οποίο όπως είπα, δρουν μόνο ως ξενιστές).

6. Όλοι οι ιοί μεταδίδονται με σωματικά υγρά ασθενούς (π.χ. αίμα όπως στο AIDS, σάλιο και εκκρίσεις όπως στον Covid19 αλλά και τη γρίπη) εφόσον έλθουν σε ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ με κάποια "πόρτα εισόδου" στον οργανισμό (π.χ. ανοιχτή πληγή στο AIDS, στοματική κοιλότητα, βλεννογόνος μύτης ή ματιών σε γρίπη και Covid19).

Επομένως, μόνο αν κάποιος βήξει ή φτερνιστεί πάνω μας μπορούμε να κολλήσουμε και στην περίπτωση φυσικά που με άπλυτα χέρια αγγίξουμε το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια μας.
Τα περί 8 και 18 μέτρων προσωπικά θα με έκαναν να γελάσω αν δεν έκρυβαν πίσω υστερόβουλες σκέψεις όσων τα λένε.

Αυτά αφορούν βασικότατες γνώσεις για ένα τριτοετή φοιτητή Ιατρικής.
Αν τώρα κάποιος ακόμα και με τον τίτλο του εκπροσώπου οποιουδήποτε φορέα υγείας, ελληνικού ή διεθνούς, βγει και πει άλλα, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην μιλάει από μόνος του αλλά για συμφέροντα τρίτων.
Το αφήνω εδώ, δεν μπορώ να γίνω πιο σαφής...

Πάμε τώρα και σε 2-3 ακόμα παραδοχές που θα μας ανοίξουν λίγο περισσότερο τα μάτια (ελπίζω)..
.
1. Το τεστ ταυτοποίησης του ιού με τη μέθοδο PCR δεν είναι ούτε ειδικό για τον Covid19 ούτε ενδεικτικό ενεργού λοίμωξης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ μπορεί να δώσει θετικό το τεστ ακόμα κι αν είχε προσβάλλει τον οργανισμό ένα τρίμηνο και παραπάνω πριν (και φυσικά πλέον έχει αποδράμει). Μπορεί με λίγα λόγια να ανιχνευτούν υπολείμματα γενετικού υλικού (RNA) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (από τους οποίους προσβαλλόμαστε πολύ συχνά και τα θεωρούμε "γριπούλες") ακόμα κι αν έχουμε αναρρώσει πλήρως και δεν είμαστε πλέον φορείς !!!...για φαντάσου...

2. Έχει γίνει επισήμως παραδεκτό (και όχι μόνο στη χώρα μας) ότι έχουν δηλωθεί αποβιώσαντες ως απώλειες κορονοϊού ακόμα και ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ενώ η αιτία θανάτου ήταν προφανέσταστη (εγκεφαλικό, ανακοπή κλπ.)
Αυτό φυσικά δεν συνέβαινε ούτε με τη γρίπη ούτε με άλλα λοιμώδη νοσήματα.
Αν συνδυάσουμε λοιπόν αυτό το γεγονός με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σε σχέση με τα τεστ καταλαβαίνουμε ότι ως "νεκροί από κορονοϊό" μπορεί να θεωρηθούν και άνθρωποι που έπαθαν εγκεφαλικό στα 85 τους και είχε τύχει να μολυνθούν από οποιονδήποτε κορονοϊό ακόμα και πριν από τα Χριστούγεννα !!!...για φαντάσου Νο 2..
.
3. Έχει επίσης γίνει επισήμως παραδεκτό (και όχι μόνο στη χώρα μας) ότι τα πραγματικά κρούσματα του ιού είναι ίσως και 10 φορές περισσότερα (το λιγότερο). Και φυσικά, όταν κάποιος "ινστρούχτορας" το δηλώνει αυτό, κανείς δημοσιογράφος δεν του ρωτάει το απλό

"Άρα, η θνησιμότητα του ιού είναι 10 φορές μικρότερη, άρα πολύ-πολύ μικρότερη από άλλες ιογενείς λοιμώξεις;"
Είναι προφανές γιατί δεν το ρωτάει κανείς (προφανές φυσικά σε όσους θέλουν να βάζουν το μυαλό να σκέφτεται).

Κλείνω με μια μικρή παραπομπή στον Ιπποκράτη (στο όνομα του οποίου ορκίζονται όλοι όσοι πρόκειται να γίνουν γιατροί)...

Ο όρκος του #Ιπποκράτη λοιπόν δηλώνει ευθαρσώς ότι κανείς γιατρός ή λειτουργός υγείας δεν έχει δικαίωμα να χορηγήσει δια της βίας οποιοδήποτε φάρμακο σε ασθενή ή υγιή εφόσον αυτός δεν θέλει να το πάρει και αρνείται κατηγορηματικά.

Ας το έχουν αυτό υπ' όψιν όσοι ονειρεύονται μαζικούς εμβολιασμούς υποχρεωτικούς διά νόμου...

Αναρτήθηκε από τη Συντακτική ομάδα του Kataggeilte

5 Απρ 2020

Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού - Φανέρωσε το φάρμακο για τον κορωνοϊό! (της ιώσεις)Η πρόσφατη εμφάνιση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού (+4 Ιανουαρίου 1964 μ.Χ.) στην Ελλάδα (δείτε εδώ) δεν ήταν η μόνη. Ακολούθησε εμφάνισή του στην Βουλγαρία, σε μια ευσεβή γυναίκα στην περιοχή της Φιλιππούπολης, η οποία έμαθε για τον Άγιο από έναν νεαρό ευσεβή δημοσιογράφο, παρουσιαστή ειδήσεων και συγγραφέα, τον Angel Bonchev, που έγραφε ακριβώς βιβλίο για την μαρτυρική ζωή του Αγίου Νικηφόρου!

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Στην εμφάνισή του αυτή ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός αναφέρει ρητά και ονομαστικά ποιο είναι το ακριβές φάρμακο για τον Κορωνοϊό (που κανείς γιατρός δεν βρήκε ως τώρα) και δίνει κατά γράμμα σχετικές οδηγίες στους πιστούς!

Το θαύμα έχει καταγραφεί στο υπό έκδοση βιβλίο του Μπόντσεφ, όπου θα αναφερθεί το όνομά της γυναίκας και ο ακριβής τόπος διαμονής της. Το προδημοσιεύει πάντως μια βουλγαρική, ορθόδοξη, ειδησεογραφική σελίδα, μετά από άδεια του συγγραφέα (εδώ) και έχει ως εξής:

ΓΥΝΑΙΚΑ: "...Έμαθα από το διαδίκτυο ότι ο Δημοσιογράφος Άνγκελ Μπόντσεφ ετοίμαζε ένα βιβλίο για το άγνωστο για εμάς τον Άγιο Νικηφόρο Λεπρό, σε μια κρίσιμη στιγμή όταν ο κόσμος ήταν καλυμμένος από κορωνοϊό και χιλιάδες πέθαναν, αποδεκατίστηκαν από αυτήν την "νέα πανούκλα".

Του τηλεφώνησα και μου είπε εν συντομία για τη δυστυχισμένη ζωή του και για το βαρύ σταυρό που είχε δοθεί στον Άγιο.

Ήμουν πολύ ανήσυχη και ενοχλημένη τις προηγούμενες εβδομάδες από όλα όσα ακούστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσα παρηγοριά, ειδικά όταν έμαθα ότι ο Άγιος Νικηφόρος είχε εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο στην Ελλάδα για να εμπνεύσει το θάρρος και την προθυμία να βοηθήσει τους ανθρώπους ενάντια σε αυτό το κακό.

Δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχα πολλές πληροφορίες για τη ζωή του, την παράκληση, τις προσευχές του, βρήκα παρηγοριά στα λίγα που ήδη ήξερα και είπα ότι ο Άγιος θα βοηθούσε, πίστευα ότι θα ήταν μαζί μας, τον αισθάνθηκα κοντά μου.

Έκλαιγα όλη τη νύχτα, προσευχήθηκα σε αυτόν, σκεπτόμενη τι συνέβαινε στον κόσμο και τις περιπτώσεις των μολυσμένων ανθρώπων που αυξάνονταν καθημερινά στη Βουλγαρία.

Στις 4.00 εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα εξαντλημένη. Στο όνειρό μου με επισκέφθηκε ο Άγιος Νικηφόρος Λεπρός. Τον αναγνώρισα αμέσως. Τον είδα με μαύρο ράσο, να στέκεται όρθιος, κρατώντας ένα χρυσό σταυρό στο δεξί του χέρι. Μου απευθύνθηκε με τις λέξεις:

"Προειδοποιήστε όλους τους χριστιανούς να προσεύχονται σε μένα, αλλά κατ΄ επανάληψη. Ας διαβάζουν επίσης και τον 90ο Ψαλμό. Υπάρχει μία θεραπεία και αυτή είναι η Θεία Κοινωνία. Υπάρχει επίσης ένα βότανο για να πίνετε, είναι το θυμάρι, που σκοτώνει τους ιούς. Και σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τον οίκο του Θεού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, επειδή δεν υπάρχει καμία μόλυνση και κανείς δεν μπορεί να μολυνθεί"!

Ήταν η πρώτη νύχτα.

Την επόμενη νύχτα ήρθε και πάλι και είπε αυτή τη φορά ότι πολλοί Χριστιανοί είχαν προσευχηθεί σε εκείνον, επειδή είχε επίσης μαθευτεί μέσω κοινωνικών δικτύων η εμφάνισή του στην Ελλάδα. Εκτός από τους χριστιανούς, μου είπε επίσης να προσευχηθεί ο γιος μου, αλλά όχι μόνο μία φορά, όπως κάποτε, γιατί αυτό δεν αρκεί. "Πολλές φορές", επανέλαβε ο Άγιος.

Την επόμενη μέρα ρώτησα το παιδί μου: "Πόσες φορές προσευχήθηκες στον Άγιο Νικηφόρο"; Και απάντησε ότι μόνο μια φορά το πρωί. Του εξήγησα ότι δεν ήταν αρκετό.

Την τρίτη νύχτα τον είδα πάλι. Αλλά αυτή τη φορά, το πιο σημαντικό πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι η Βουλγαρία θα προστατευόταν από τον ιό. Του έκανα την ερώτηση:

"Θα σωθεί ολόκληρη η Βουλγαρία;"

Μου είπε: "Ναι!"

Εκείνη τη στιγμή είδα τη χώρα μας ως χάρτη και βρισκόταν πάνω της, πάνω από τη νότια Βουλγαρία και πιο συγκεκριμένα κάπου πάνω από το Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη). Και είπε:

"Οι καμπάνες ακούγονται, οι καμπάνες ακούγονται, οι καμπάνες ακούγονται!"

Ρώτησα: "Υπάρχουν καμπάνες στη Επισκοπή του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολης);"

"Ναι!" Είπε πολύ σύντομα και καταφατικά.

Τότε ανέβηκε στον ουρανό και με τον χρυσό σταυρό του στο χέρι του, ευλόγησε από πάνω. Από τον ίδιο σταυρό ένα φως κατέβηκε και φώτισε ολόκληρη την χώρα.

Το τελευταίο πράγμα που είπε ήταν:

"Θα περάσει!""...

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Από όλα τα παραπάνω θαυμαστά προκύπτουν ερωτήματα αλλά και απαντήσεις. Διότι βλέπουμε τον Άγιο που πέρασε επί ολόκληρες δεκαετίες καρτερικά και μαρτυρικά το φοβερό μαρτύριο της Λέπρας, ένα εξαιρετικά λοιμώδες νόσημα, να έρχεται βοηθός τώρα στον νέο "λοιμό" και να ζητά προσευχές πιστών, για να έχει με την σειρά του "αποδείξεις" μετανοίας και παράκλησης να παρουσιάσει στον Θεό, για το γρηγορότερο σταμάτημα της δοκιμασίας, που δεν απειλεί μόνο ζωές, αλλά και ολόκληρες χώρες και οικονομίες με καθολική κατάρρευση, φτωχοποίηση και έναν νέο ατέλειωτο κύκλο τραγωδίας.

Παράλληλα, βλέπουμε μια ιδιαίτερη προστασία για την Βουλγαρία! Και η απάντηση είναι καταπέλτης για τους πολιτικούς της Ελλάδας! Διότι ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ αρνήθηκε να διατάξει το κλείσιμο των Εκκλησιών! Και είπε συγκεκριμένα και ας το διαβάσουν όλοι οι "φωστήρες" της χώρας μας:

"Ξέρω ότι πολλοί άθεοι λένε: κλείστε τις Εκκλησίες. Για όλα τα άλλα, έχω τη θέληση, έχω το θάρρος, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό"! Και τόνισε:

"Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση"!

Να γιατί λοιπόν ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ζήτησε από τους Ορθόδοξους Βουλγάρους και να πηγαίνουν στις Εκκλησίες και κυρίως να Κοινωνούν Σώμα και Αίμα Χριστού!

Ο Άγιος επίσης διαβεβαίωσε ότι οι Εκκλησίες ΔΕΝ είναι μολυσμένες και δεν μπορεί κανείς να μολυνθεί εκεί!

Εδώ όμως, στην Ελλάδα της κατάντιας και απιστίας, που πρόσφατα "πούλησε" το όνομα της Μακεδονίας και τώρα την Χριστιανοσύνη όλη, τον Ευαγγελισμό, την Εθνική της Εορτή και το Πάσχα, την ίδια την Ανάστασή της, οι Ναοί είναι κλειστοί και έτσι δεν μας αφήνουν να λάβουμε το φάρμακο του Κορωνοϊού και κάθε ιού, τον ίδιο τον Υιό, δηλαδή την Θεία Κοινωνία! Καθόλου τυχαία φυσικά...

Και οι Αρχιερείς μας πιεσμένοι και τρομοκρατημένοι από τα "εισαγγελικά" ΜΜΕ και την χειραγωγούμενη "κοινή γνώμη"! Αλλά το μήνυμα του Αγίου Νικηφόρου πρέπει να τους δώσει πλέον θάρρος και να αποφασίσουν όλοι μαζί το μαζικό άνοιγμα και Λειτουργία των Εκκλησιών με ανοιχτές θύρες! Όπως στην Βουλγαρία! Για να λάβουμε ΖΩΗ! Ανάσα, καρδιά, πνευμόνια, Πνεύμα Άγιον!

Έως τότε, θυμάρι... Γνωστό για τις αντισηπτικές και απολυμαντικές του ιδιότητες... Και φυσικά προσευχή.

Συνέχεια...

Ψαλμός 90ος Για να εξαφανιστεί ο διάβολος, όταν παρουσιάζεται σε άνθρωπο και τον τρομάζει