30 Απρ 2020

Παράνομη η ποινική δίωξη του Μητροπολίτη Μόρφου, Αρχιμανδρίτη Δημητριανού και πιστώνΠρος

Γενικό Εισαγγελέα

Λευκωσία

Κύριε Γενικέ,

Ποινική Δίωξη Μητροπολίτη Μόρφου, Αρχιμανδρίτη Δημητριανού και πιστών

Συμφώνως αδείας των Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου και Πανοσιολογιοτάτου  Αρχιμανδρίτη Δημητριανού, ο οποίος εφημερεύει στην Κοινότητα Ερήμης, δια της παρούσης εφιστούμε την προσοχή της Γενικής Εισαγγελίας, στο γεγονός ότι οι ποινικές διώξεις, οι οποίες επιχειρούνται τόσο εναντίον των ως άνω εκπροσώπων της Εκκλησίας, όσο και εναντίον πιστών που παρευρέθησαν στις Θείες Ακολουθίες είναι παράνομες καθ΄ότι παραβιάζουν διατάξεις του Συντάγματος, ως ακολούθως εκθέτουμε και καλείται η Γενική Εισαγγελία όπως μη προχωρήσει στις εν λόγω διώξεις, οι οποίες, πέραν της τρομοκρατίας που διαχέουν στο κοινό, παρέχουν και την ευκαιρία σε κάποιους ιδιοτελείς δημοσιογράφους να επιδίδονται σε ανίερη κατασυκοφάντηση της Εκκλησίας και των συγκεκριμένων εκπροσώπων της.

Η επιστολή αυτή βασίζεται επί της ακόλουθης νομικής επιχειρηματολογίας:

1.Η ελευθερία της εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων και η ενάσκηση της θρησκευτικής λατρείας κατοχυρώνονται στο άρθρο 18 του Συντάγματος.

2.Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, η ενάσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων περιστέλλεται για λόγους συγκεκριμένους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι λόγοι δημόσιας υγείας. H εν λόγω περιστολή είναι δυνατή μόνο με Νόμο.

3.Ωστόσο, ένας τέτοιος Νόμος δεν ψηφίστηκε. Όμως, ακόμη και εάν εψηφίζετο, ο αδικαιολόγητος περιορισμός ή η απαγόρευση της ενάσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων θα εθεωρείτο καταχρηστικό μέτρο και προσχηματικό για τους λόγους που θα εκθέσουμε κατωτέρω.

4.Να σημειώσουμε ότι, το άρθρο 18 δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των άρθρων, των οποίων η ισχύς θα μπορούσε να ανασταλεί με την κήρυξη της Νήσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια δυνατότητα την οποία το άρθρο 183 του Συντάγματος παρέχει στο Κράτος. Εν πάση περιπτώσει, όμως, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν έχει κηρυχθεί.

5.Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η απαγόρευση στους πιστούς της ενάσκησης της θρησκευτικής τους λατρείας εντός των Ιερών Ναών, ετέθη σε εφαρμογή κατά τρόπο αντισυνταγματικό και υπό αυτή την έννοια η απαγόρευση αυτή στερείται του τυπικού νομικού ερείσματος, επιπλέον, στην ουσιαστική θεώρησή της, θεωρείται ότι λαμβάνει καταχρηστικό και προσχηματικό χαρακτήρα, καθ΄ ότι, προφανώς, επεβλήθη απροβλημάτιστα χωρίς σεβασμό προς στις περί Θείου πεποιθήσεις των Ελληνορθοδόξων Χριστιανών της Νήσου και μάλλον, με πρόσχημα την πανδημία, έχει σαν απώτερο στόχο την απαγόρευση της ενάσκησης της θρησκευτικής λατρείας στους Ιερούς Ναούς.

6.Οι περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν την ενάσκηση της θρησκευτικής λατρείας των πιστών εντός των Ιερών Ναών, καθ΄ ον τρόπο ετέθησαν σε εφαρμογή, παραβιάζουν εισέτι την αρχή της αναλογικότητας, καθ΄ ότι, ενώ θα μπορούσαν απλά να μεριμνήσουν και να ρυθμίσουν τα της άσκησης αυτής, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τους συνωστισμούς στους Ιερούς Ναούς, εντούτοις, εν τοις πράγμασι (ipso facto) καταργούν ολωσδιόλου το εν λόγω δικαίωμα.

7.Αυτή η άποψη ενισχύεται από το γεγονός ότι ένας ανάλογος, απόλυτος περιορισμός, δεν συμπεριέλαβε τη λειτουργία των υπεραγορών, των περιπτέρων, των αρτοποιείων, των τραπεζών, όπως και άλλων τομέων της αγοράς. Επίσης, τέτοιοι απαγορευτικοί περιορισμοί δεν συμπεριέλαβαν τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ούτε τη λειτουργία της Βουλής, ούτε και τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, ο κόσμος παρακολούθησε, από τους δέκτες του, δύο διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, σ΄ ένα χώρο στον οποίο δεν τηρήθηκαν ανάλογοι, απόλυτοι, περιορισμοί.

8.Υπό τις περιστάσεις, σε πολλούς πιστούς δημιουργείται η υπόνοια ότι, με πρόσχημα την πανδημία, επιχειρείται η απαγόρευση των λατρευτικών καθηκόντων των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κύπρου.

9.Η Κυβέρνηση, αντί των εν λόγω καταδυναστευτικών μέτρων, τα οποία απαγορεύουν το δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας στους Ιερούς Ναούς και τη λήψη της Θείας Ευχαριστίας, είχε τις ακόλουθες διαζευκτικές επιλογές, τις οποίες, ενώ θα μπορούσε να εφαρμόσει, εντούτοις το απέφυγε:

.Να επιτρέψει τις Θείες Ακολουθίες στα προαύλια των Ιερών Ναών με τη χρήση μεγαφώνων, όπου με ευκολία και με την βοήθεια της αστυνομίας και των οικείων επιτροπών των Ναών θα μπορούσαν να τηρηθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, με τους πιστούς σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, όση απαιτούν οι κανόνες πρόληψης.

.Με ευθύνη της Εκκλησίας θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι σε όσους πιστούς θα προσήρχοντο στους Ιερούς Ναούς.

10.Ο καταχρηστικός χαρακτήρας των μέτρων συνάγεται και εκ του γεγονότος ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν επεβλήθησαν από τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Γεωργίας στους πιστούς των χωρών τους. Τέτοιοι περιορισμοί δεν επεβλήθησαν ούτε στη Βουλγαρία, η οποία είναι χώρα της Ε.Ε.

11.Αποτελεί πρόκληση των θρησκευτικών πεποιθήσεων του κάθε πιστού, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εκλαμβάνει τη Θεία Ευχαριστία ως απλή λήψη οίνου και άρτου. Δηλαδή, η Κυβέρνηση φαίνεται να απαξιώνει την αντίληψη των πιστών περί μετουσίωσης του Θεού και την εκλαμβάνει ως απλό μύθευμα και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως απλή τελετουργία, επιδεικνύοντας πλήρη ασέβεια προς την πεποίθηση των πιστών, οι οποίοι έχουν το κάθε δικαίωμα να πιστεύουν ότι λαμβάνοντας την Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνουν Αίμα και Σώμα Χριστού και συνεπώς δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός δια της Θείας Ευχαριστίας.

12.Οι ως άνω εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αλλά και οι πιστοί, οι οποίοι διώκονται, απαιτούν την άρση της απαγόρευσης και άρση της αδικίας και συκοφαντίας, την οποία η Κυβέρνηση επιχειρεί εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, την οποία, κατά τον Καθηγητή Φυσικής και Φιλοσοφίας Γιώργο Παύλο, από πηγή της όντως ζωής και της όντως ελευθερίας καταδικάζει και υποβιβάζει, αδίκως και ψευδώς, σε κάτι πολύ κατώτερο απ’ ότι πραγματικά είναι στην αυθεντική Ορθόδοξη διάστασή της και μάλιστα σε πηγή φόβου και αιτίας μετάδοσης ασθενειών.

13.Παρομοίως, προ δύο ημερών αποφαίνονται και οι εκατόν πενήντα δύο Κύπριοι ιατροί, οι οποίοι ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να άρει τις εν λόγω απαγορεύσεις και να επιτρέψει τη συμμετοχή των πιστών στις Θείες Λειτουργίες, νοουμένου ότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας.

14.Οι επιβληθείσες, λοιπόν, απαγορεύσεις εις ότι αφορά την άσκηση των λατρευτικών καθηκόντων των πιστών, (η περιστολή των άλλων δικαιωμάτων δεν αφορά την παρούσα) είναι άνευ νομικής υποστάσεως και συνεπώς άκυρες εν τη γενέσει τους.

Εν΄ όψει των ανωτέρω, καλείσθε όπως μη προχωρήσετε στην ποινική δίωξη των ως άνω εκπροσώπων της Εκκλησίας ή οποιωνδήποτε άλλων ιερέων ή ιεραρχών ή πιστών, καθ΄ ότι, οι εν λόγω διώξεις θα είναι παράνομες και η παρανομία θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και είναι σίγουρο ότι θα εκτεθεί η Πολιτεία.

Διατελούμε

Παναγιώτης Π. Κλεοβούλου

Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: