30 Νοε 2008

Τα 5 Αρχαία Σύμβολα του Ελληνισμού

1) Το Ελ
2) Ο διπλός μαίανδρος
3) Το δελφικό έψιλον
4) Ο μονός μαίανδρος
5) Ο ήλιος της βελγίνας