28 Οκτ 2011

ΤΟ 1940 ΕΙΠΑΝ «ΟΧΙ». ΤΟ 2010 ΕΙΠΑΝ «YES»

28_okt-1-naiΌταν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ηγεσία, όταν υπάρχουν ιδανικά στο λαό, όταν η κοινωνία ζει με τον ελληνικό τρόπο ζωής, τότε το ΟΧΙ έρχεται αυθόρμητα, χωρίς μεγάλη σκέψη.

Τότε θα δεις στρατιώτες να πηγαίνουν στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, τότε θα δεις μανάδες να αποχαιρετούν τα παιδιά τους με την ευχή «η Παναγιά μαζί σου», περήφανες γιατί γέννησαν λιοντάρια.

Τότε θα δεις τον ήλιο φωτεινό, αυτόν τον ήλιο που διαλύει τα σκοτάδια της μιζέριας και της κακομοιριάς, αυτόν τον ήλιο τον ζωογόνο.

Τότε θα πάρεις δύναμη από τη μάνα γη, τότε θα απελευθερώσεις όλες τις αρετές της ελληνικής ψυχής σου και θα επιτελέσεις το χρέος σου..

Γιατί, όπως έγραψε ο Παλαμάς «ήρθαν πέρασαν / θα έρθουν θα περάσουν / κριτές θα μας δικάσουν / οι αγέννητοι, οι νεκροί»

Δημήτρης Καψάλας

Δείτε το βίντεο, από παλιό εμβατήριο διασκευασμένο:

http://www.youtube.com/watch?v=EAmG18aoQmE&feature=related

πηγή:

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1940


Παρότι έχουμε ξαναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο, κάθε φορά που το βλέπουμε συγκλονιζόμαστε:


Ιδού και η επίσημη αναφορά του Νικολάου Γκάτζαρου στο Γ.Ε.Σ για το συμβάν:


Αριθ. Δ.Υ.

Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος

Προς

Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επι στροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας.
Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:

1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.

2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.

3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπερισχύει της βίας.

Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».

Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.

Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.

Νικόλαος Γκάτζαρος

Μετά από την εμφάνισι αυτή, όλοι μας οι στρατιώτες εδώσαμε τον φτωχό όβολό μας και με προθυμία κτίσθηκε στο μέρος αυτό ο ναός της Παναγίας.

22 Οκτ 2011

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

liako3Πόσοι από εσάς γνωρίζετε τις λεπτομέρειες του λεγόμενου μεσοπρόθεσμου και του λεγόμενου πολυνομοσχεδίου;

Ποιοί από τους βουλευτές πιστεύετε ότι γνωρίζουν το σύνολο των συνεπειών των άρθρων που περιλαμβάνονται σε αυτά;

Έριξαν σε πολιτικούς και πολίτες το κοκκαλάκι των συλλογικών συμβάσεων και κάποιων έκτακτων εισφορών και κόλησαν όλοι εκεί.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το τι ψηφίστηκε.

Κανείς μα κανείς.

Εκτός από εκείνους, που μέσα στα πρωτόκολλα, ισχυρίζονται ότι "γνωρίζουν καλά την μεγαλύτερη των επιστημών, που είναι η επιστήμη της χειραγώγησης των λαών".

Η Ατζέντα 21 προωθείται! Έχει ψηφιστεί η διάλυση κάθε ίχνους ανθρωπιάς.

Πόση εμπειρία απαιτείται για να μπορέσει κανείς να εφαρμόσει παγκόσμια σχέδια; Εμπρός αναρωτηθείτε.......

Δέκα ετών; Πενήντα ετών; Εκατό ετών; ή αιώνων και χιλιετιών;

Το σίγουρο πλέον είναι, ότι ο κόσμος δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν.

Το σίγουρο επίσης είναι, ότι πίσω από όλα δεν είναι οι Αμερικάνοι, αυτοί οι κακόμοιροι χρωστούν πιό πολλά από όλους.

Ιδού λοιπόν η σοφία, που λέει και η Αποκάλυψη.

Ποιοί είναι οι κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου;

Μέσα από την οικονομική ανέχεια που τυφλώνει τους πάντες, περνούν τα πρόστυχα μηνύματα της νέας εποχής. Βρώμικα και ξεδιάντροπα, μέσα από τις διαφημίσεις των καναλιών του αίσχους, καλούν τους νέους στην πορνεία, στην απάτη και την αθεϊα.

Κακά τα ψέματα!

Πόσοι από εμάς δεν βάλαμε σαν πρώτο πρόβλημα το οικμονομικό; Πόσοι από εμάς δεν θεωρούμε την έλλειψη χρημάτων σαν το πρώτο πρόβλημα της εποχής μας;

Ποιός από εμάς θεωρεί σαν πρώτο πρόβλημα, το ότι δεν έχει εξομολογηθεί πρόσφατα και ίσως και ποτέ στη ζωή του;

Ποιός νοιάζεται για την απανθρωπιά της εποχής μας;

Σας διαβεβαιώ λοιπόν, ότι τέτοιες εποχές οικονομικής ανέχειας, υπήρξανε πολλές στην ιστορία του κόσμου τούτου. Σε τέτοιες εποχές, πολλοί, οι περισσότεροι, ξεχνούσαν τον Θεό, παρά το ότι ο Θεός επιτρέπει να έρθουν τέτοιες στιγμές για να τον θυμηθούμε.

Υπήρχαν όμως πάντα και εκείνοι, που σε τέτοιες εποχές, ερχότανε πιό κοντά Του και εύρισκαν τον δρόμο προς την φωτεινή πατρίδα, αυτό που αποκαλούμε Παράδεισο και οι άθεοι, θέλουν να πιστυέυουν ότι δεν υπάρχει.

Τώρα είναι η ώρα της μάχης με τις ψεύτικες φοβίες του Διαβόλου. Τώρα είναι η ώρα της άρνησης του κακού και των πολυτελειών του κόσμου τούτου, τις οποίες καλούμαστε να στερηθούμε, μη έχοντας χρήματα.

Τώρα είναι η ώρα, με κάθε τρόπο να στηρίξουμε εκείνους που δεν μπορούν να δούν τι συμβαίνει γύρω μας.

Τώρα είναι η ώρα να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας στηρίξει και να γίνουμε εκπρόσωποι του φιλότιμου και της ανθρωπιάς.

Μη νομίζετε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα του Διαβόλου πάνω στη Γη.

Αντίθετα! ήρθε η ώρα του Χριστού!

Καλό αγώνα!!!

Μετά φόβου Θεού

Λιακόπουλος Δημοσθένης

Υ.Γ. Διαδώστε το παντού

πηγή:

1 Οκτ 2011

Tα δύο θηρία
ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ;
ΔΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΟΣΑ ΘΑ ΓΡΑΨΩ। ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ,ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΛΕΒΙΑΘΑΝ". ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΕΞΙΚΟ,ΛΕΒΙΑΘΑΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ "ΘΗΡΙΟΝ ΤΟ ΑΝΑΒΑΙΝΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ".ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΕΠΤΑ (7) ΠΛΑΤ-ΦΟΡΜΕΣ ΑΝ ΒΡΟΥΝ,ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΝ, ΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ "ΚΕΦΑΛΕΣ" ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΙΣΗΣ. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ " GROYP OF TEN". TO ΓΚΡΟΥΠ ΤΩΝ 10,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ,ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ "ΕΙΜΕΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ.ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦ.13 ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1Στη συνέχεια, στάθηκα στην άμμο της ακρογιαλιάς και είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με δέκα κέρατα και εφτά κεφάλια. Kαι στα κέρατά του είχε δέκα στέμματα, ενώ στα κεφάλια του είχε γραμμένους τίτλους αξιωμάτων προσβλητικούς για το Θεό. 2Kι ήταν το θηρίο που είδα όμοιο με λεοπάρδαλη, ενώ τα πόδια του ήταν σαν τα πόδια της αρκούδας, και το στόμα του σαν του λιονταριού το στόμα. Kαι ο δράκος του παραχώρησε τη δύναμή του και το θρόνο του καθώς και εξουσία μεγάλη. 3Όμως το ένα από τα κεφάλια του ήταν θανάσιμα πληγωμένο, αλλά η θανάσιμη πληγή θεραπεύτηκε! Kαι το γεγονός αυτό προκάλεσε το θαυμασμό όλης της γης για το θηρίο. 4Έτσι, προσκύνησαν το δράκο που έδωσε την εξουσία στο θηρίο. Προσκύνησαν επίσης το θηρίο λέγοντας: «Ποιος μπορεί να παραβληθεί με το θηρίο; Ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του;»
5Έτσι, δόθηκε στο θηρίο στόμα που να εκστομίζει λόγια μεγάλα και βλάσφημα και παράλληλα του δόθηκε η εξουσία να κάνει πόλεμο για σαράντα δύο μήνες. 6’νοιξε, λοιπόν, το στόμα του με βλαστήμιες εναντίον του Θεού για να προσβάλει το όνομά του και την κατοικία του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό. 7Tου δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους αγίους και να τους νικήσει, κι επίσης του δόθηκε η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. 8Έτσι, λοιπόν, θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης, που το όνομά τους δεν έχει γραφτεί στο Bιβλίο της Zωής του σφαγμένου Aρνιού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. 9Όποιος έχει αφτιά ας ακούσει: 10Aν κανείς είναι να αιχμαλωτιστεί, θα αιχμαλωτιστεί. Aν κανείς σκοτώσει με μαχαίρι, με μαχαίρι κι αυτός πρέπει να θανατωθεί. Eδώ είναι που θα φανεί η υπομονή και η πίστη των αγίων. 11Eίδα, έπειτα, ένα άλλο θηρίο να ξεπροβάλει από τη γη, που είχε δύο κέρατα όμοια με τα κέρατα ενός αρνιού, όμως μιλούσε σαν δράκος। 12Kαι το είδα να εξυπηρετεί ολότελα την εξουσία του πρώτου θηρίου, μπροστά σα αυτό, και να κάνει τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, εκείνο, δηλαδή, που θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του। 13Έτσι, το είδα να κάνει μεγάλα θαύματα, ως το σημείο να κατεβάζει ακόμα και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στα μάτια των ανθρώπων! 14Kι οδηγούσε στην πλάνη τους κατοίκους της γης χάρη στα θαύματα που του δόθηκε η εξουσία να πραγματοποιεί μπροστά στο θηρίο, λέγοντας στους κατοίκους της γης να κάνουν μια εικόνα με τη μορφή του θηρίου που είχε την πληγή από τη μαχαιριά κι όμως έζησε. 15Tου δόθηκε, επίσης, η δύναμη να δώσει ακόμα και πνοή ζωής στην εικόνα του θηρίου, έτσι που να μιλήσει κιόλας η εικόνα του θηρίου και να αναγκάζει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου. 16Eίδα ακόμα να αναγκάζει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους να χαράξουν πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους ένα σημάδι, 17έτσι που να μην μπορεί πια κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει τίποτε, παρά μόνο αν έχει το χάραγμα αυτό. Tο όνομα, δηλαδή, του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. 18Eδώ είναι που θα φανεί η σοφία: Eκείνος που έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Kαι ο αριθμός του είναι XΞΣ. (Δηλαδή, εξακόσια εξήντα έξι).


Η Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννη ΌΛΟΙ