15 Ιαν 2019

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης


Οἱ βουλευτές πού θά ψηφίσουν τήν ἀντιεθνική, προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στήν ἑλληνική Βουλή, θά λογοδοτήσουν στό λαό. Εἶναι ἐχθροί τῆς Μακεδονίας καί τοῦ Ἔθνους! 


Γεώργιος Σουρής (1853-1919)


Ποιός εἶδε κράτος λιγοστό

σ' ὅλη τή γῆ μοναδικό,
ἑκατό νά ἐξοδεύει
καί πενήντα νά μαζεύει;


Νά τρέφει ὅλους τούς ἀργούς,

νά 'χει ἑπτά Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καί δόξης τόσα μνήματα;


Νά 'χει κλητῆρες γιά φρουρά

καί νά σέ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῶ αὐτοί σέ κλέβουνε
τόν κλέφτη νά γυρεύουνε;
Ὅλα σ' αὐτή τή γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καί σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν
δέν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.


Σπαθί ἀντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι ὅλα τά ξέρει.
Κι ἀπό προσπάππου κι ἀπό παππού
συγχρόνως μποῦφος καί ἀλεπού.


Θέλει ἀκόμα -κι αὐτό εἶναι ὡραῖο-

νά παριστάνει τόν εὐρωπαῖο.
Στά δυό φορώντας τά πόδια πού 'χει
στό 'να λουστρίνι, στ' ἄλλο τσαρούχι.


Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,

ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.


Καί ψωμοτύρι καί γιά καφέ

τό «δέ βαρυέσαι» κι «ὤχ ἀδερφέ».
Ὡσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σάν πιάσει πόστο: δερβέναγας.


Δυστυχία σου, Ἑλλάς,

μέ τά τέκνα πού γεννᾶς!
Ὤ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

πηγή: katihisis.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: