8 Νοε 2020

Ποιοι είναι οι Αρχάγγελοι και ποια είναι τα ονόματα τους;
 Η Άγια Γραφή δίνει σαφή και ακράδαντη, μαρτυρία ότι οί άγγελοι ακαταπαύστως επικοινωνούν με τούτο τον κόσμο. Ή Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς διδάσκει τα ονόματα των επτά αρχηγών των αγγελικών δυνάμεων:
Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ούριήλ, Σαλαθιήλ, Ίεγουδιήλ, Βαραχιήλ, Ίερεμιήλ,

«Μιχαήλ» στην Εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «ποιος είναι όμοιος με τον Θεό» (τίς ώς ό Θεός ημών;). 'Ο άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ άπεικονίστηκε ήδη άπο τούς πρώτους χριστιανούς ώς στρατηγός, ό όποιος κρατάει στο δεξΐ χέρι του δόρυ, με τό όποιο έπιτίθεται στόν Εωσφόρο, τον Σατανά, και στο άριστερό του χέρι κρατά ένα πράσινο κλαδί φοίνικα. Στήν
κορυφή του δόρατος υπάρχει μιά λινή κορδέλα με κόκκινο σταυρό. Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ θεωρείται ώς ό Φρουρός της Ορθοδόξου Πίστεως, ό οποίος μάχεται κατά των αιρέσεων.

«Γαβριήλ» σημαίνει «Άνθρωπος του Θεοί» η, «Ισχύς του Θεού». Είναι ό αγγελιαφόρος των μυστηρίων του Θεοί, ιδιαιτέρως δε της Ενσαρκώσεως του Θεοί και όλων των σχετικών με αυτών μυστηρίων. Απεικονίζεται συνήθως κρατώντας στο δεξί χέρι του φανάρι με φωτισμένη λαμπάδα και στο αριστερό του χέρι έναν καθρέφτη από πράσινο ίασπη. Ό καθρέφτης σηματοδοτεί τη σοφία του Θεοί ώς ένα κρυμμένο μυστήριο.

«Ραφαήλ» σημαίνει «Θεία θεραπεία» ή «Θεός ό θεραπευτής» (Τωβίτ 3, 17 και 12, 15). Ό Ραφαήλ απεικονίζεται να οδηγεί με τό δεξί χέρι του τον Τωβίτ (ό οποίος κρατάει ένα ψάρι άλιευμένο στον Τίγρη ποταμό) και με τό άριστερό μία άλαβάστρινη ιατρική θήκη.

«Ούριήλ» σημαίνει «Πυρ του Θεού», ή «Φώς του Θεού» (Γ' ’Έσδρας 3,1 και 5,20). Απεικονίζεται να κρατάει ένα σπαθί κατά των Περσών στο δεξί χέρι του και μια πύρινη φλόγα στο αριστερό.

«Σαλαθιήλ» σημαίνει «πρεσβευτής προς τον Θεό» (Γ' ’Έσδρας 5, 16). Απεικονίζεται με χαμηλωμένο τό πρόσωπο και τα μάτια του, κρατώντας τα χέρια του στο στήθος σέ στάση προσευχής.

«Ίεγουδιήλ» σημαίνει «αύτός πού δοξάζει τον Θεό». Απεικονίζεται με χρυσό στέφανο στο δεξί του χέρι και τριπλό μαστίγιο στο αριστερό.

«Βαραχιήλ» σημαίνει «Ευλογία του Θεού». Απεικονίζεται να κρατά στο χέρι του λευκό τριαντάφυλλο κοντά στο στήθος του.

«Ίερεμιήλ» σημαίνει «εξύμνηση του Θεού». Τιμάται ώς εμπνευστής υψηλών σκέψεων, που ανυψώνουν τον άνθρωπο προς τον Θεό (Γ' ’Έσδρας 4, 36).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ . Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: