8 Ιουλ 2015

Ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω των εμφυτευμάτωνH ανθρωπότητα ζει έχοντας αξιοποιήσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, επιτρέποντας σε προβληματικά μέλη του σώματος να αντικατασταθούν με τεχνητά και οι άνθρωποι να συνεχίζουν να ζουν κανονικά την ζωή τους.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έχει γίνει μόδα και ο κάθε άνθρωπος πλέον, αντικαθιστά τα υγιή όργανα του σώματος του με τεχνητά τα οποία προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες.

Ένα από τα σενάρια που παρουσιάζει το βίντεο είναι η ανάγκη χορήγησης ειδικού ναρκωτικού για να λειτουργεί φυσιολογικά το εμφύτευμα που έχει ο κάθε άνθρωπος και για να εγγυάται η άριστη λειτουργία του τεχνητού οργάνου.

Η κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει την τιμή του ναρκωτικού.
Τι θα γίνει όταν θα μπορεί μέσω τον εμφυτευμάτων να μας ελέγχει;

Αρκετοί προβληματισμοί για το τι πορεία θα μπορούσε να ακολουθήσει η ανθρωπότητα αναλύονται στη συνέχεια του βίντεο.

Θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος στη θέση των εμφυτευμάτων την εμφύτευση του λεγόμενου χαράγματος που θα φέρει ο Αντίχριστος τις μέρες τις κυριαρχίας του, έτσι ώστε να τους κάνει όλους να το πάρουν, ώστε να μπορούν να ζήσουν μέσα στο κοινωνικό σύστημα και να εκτελούν οικονομικές συναλλαγές, μόνο αυτοί που θα το φέρουν πάνω τους, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο.


Με την ενσωμάτωση του στο ανθρώπινο σώμα, το χάραγμα του Αντίχριστου θα μπορούσε εκτός των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που θα μεταφέρει, να έχει και πλήθος άλλων δεδομένων, που μόνο καταστροφικές επιδράσεις θα έχουν στο σώμα αυτών που θα σφραγίζονται με αυτό. Θα μπορούσε να σκοτώνει και βιολογικά αυτούς που θα σφραγίζονται με αυτό, εκτός από τον βέβαιο πνευματικό τους θάνατο.

Aποκ. Κεφ 13 στιχ.16

"καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´."

Αποκ. Κεφ. 16 στιχ.1

"Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ."

Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: