29 Μαΐ 2018

Σαν σήμερα ... Η Πόλις Εάλω ...
Η Πόλις Εάλω

Η Πόλη έπεσε στις 29 Μαΐου 1453 ημέρα Τρίτη και ο Κωνσταντίνος ΙΑ' προτίμησε να πέσει ως απλός στρατιώτης στο πεδίο της μάχης, παρά να διαφύγει.


NYN ΓAΡ O KAIΡOC

Δεν υπάρχουν σχόλια: