15 Οκτ 2018

Το Φανάρι που άφησε τον Σωτηρόπουλο να πεθάνει αφορισμένος αίρει το ανάθεμα στον σχισματικό ΦιλάρετοΤο Φανάρι που άφησε τον θεολόγο Σωτηρόπουλο να πεθάνει αφορισμένος αίρει το ανάθεμα στον σχισματικό Φιλάρετο

Τι μέγιστη ντροπή… Τι φρικαλέο αίσχος!
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αφόρισε τον Έλληνα θεολόγο Νίκο Σωτηρόπουλο και τον άφησε να πεθάνει (4 χρόνια συμπληρώθηκαν τέλη Αυγούστου) με την στάμπα του αφορισμού, έρχεται σήμερα να άρει ουσιαστικά το ανάθεμα κατά του σχισματικού “Πατριάρχη Κιέβου” Φιλάρετου Ντενισένκο και να του προσφέρει κανονικότητα χωρίς αυτός να έχει δηλώσει μετάνοια!
Αυτές είναι οι δημόσιες σχέσεις του Φαναρίου! Γιατί απλούστατα ο Σωτηρόπουλος ήταν σφοδρός επικριτής του Οικουμενικού Πατριάρχου, ενώ ο Ντενισένκο έχει αμερικανικές πλάτες άρα είναι φίλος του Φαναρίου…
Στις 14 Δεκεμβρίου 1993 η Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος, υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αφόρισε τον θεολόγο Νίκο Σωτηρόπουλο καθώς, «…εθεώρησε και την ψυχοφθόρον και σκαναδαλοποιόν συμπεριφοράν και δραστηριότητα του …{…}…, τόσον εν Ελλάδι όσον και εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, συγχρωτιζομένου μετά σχισματικών και υποκινούντος τον λαόν του Θεού εις ανταρσίαν και απείθειαν εις την κανονικήν Εκκλησίαν, περιφρονούντος δε και εις ουδέν λογιζομένου τας αποφάσεις της προηγουμένης Μείζονος και Υπερτελούς Ιεράς Συνόδου, έγνω επιβαλείν αυτώ την ποινήν του αφορισμού και της αποκοπής εκ του σώματος της Εκκλησίας, επιστήσαι δε την προσοχήν των συμφρονούντων και συγχρωτιζομένων αυτώ…». Το 1996 προσυπέγραψε τον αφορισμό του ο Σεραφείμ, τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος καθώς και ο Παρθένιος, τότε πατριάρχης Αλεξανδρείας, ενώ στις 8 Μαΐου του ίδιου χρόνου, ο σήμερα μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος , εξέδωσε Εγκύκλιον Παράγγελμα προς τους εφημερίους της Μητροπόλεώς του, να τηρήσουν τη Συνοδική απόφαση.
Παρά τα αιτήματα διαφόρων Αρχιερέων, μεταξύ τους και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου προς τον Βαρθολομαίο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αρνήθηκε μέχρι τέλους να άρει το επιτίμιο της ακοινωνησίας που επιβλήθηκε στον Νικόλαο Σωτηρόπουλο.
Ο ίδιος Πατριάρχης που έδειξε τόση μικρότητα, αυτός που κόπτεται πως είναι “πρώτος”, αναγνωρίζει κανονικότητα σε σχισματικούς.
Αντί άλλης απάντησης όσα εγραφε ο Νίκος Σωτηρόπουλος για τον Πατριάρχη ονομάζοντάς τον “δις αναθεματισμένο”:
«Δύο φορὲς ἀναθεματισμένος εἶνε λοιπὸν ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος κηρύττει αἵρεσι, καὶ δὲν ἀγαπᾷ τὸ Xριστό. Kαὶ εἶνε πολλοὶ οἱ χριστιανοὶ μὲ διπλὸ ἀναθεματισμό, ὄχι δὲ μόνον ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Kαὶ ἂν ἐρωτήσῃ κανεὶς ποῖος προπάντων μέσα στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας εἶνε σήμερα διπλὰ ἀναθεματισμένος, ἂς μὴ σκανδαλισθῇ αὐτὸς καὶ ἄλλος, ὅταν ἀναφέρω συγκεκριμένο πρόσωπο. Δὲν μισῶ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, καίτοι αὐτὸ ἀπέδειξε, ὅτι μὲ μισεῖ, καὶ στὸ μῖσος ἐπιμένει. Ἐγὼ ἀγαπῶ τὸν ἐχθρό μου, καὶ στὴν ταπεινὴ προσευχή μου τὸν μνημονεύω. Πρόκειται γιὰ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸν Oἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Bαρθολομαῖο. Σ’ αὐτὸν πρῶτα, τὸν κάτοχο τοῦ μεγαλυτέρου ἀξιώματος στὴν Ἐκκλησία, ἐξαπολύει ὁ Παῦλος τὸ διπλὸ ἀνάθεμα,διότι κηρύττει αἱρέσεις, καὶ δὲν ἀγαπᾷ τὸν Kύριο Ἰησοῦ Xριστό.
Ὡς πρὸς τὶς αἱρέσεις, ἐκτὸς ἄλλων ὁ κ. Bαρθολομαῖος κηρύττει, ὅτι καὶ τὸ βάπτισμα ἑτεροδόξων εἶνε ἔγκυρο, καὶ οἱ αἱρετικὲς κοινότητες εἶνε Ἐκκλησίες, καὶ οἱ ἄλλες Θρησκεῖες εἶνε σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμοι σωτηρίας. Kαὶ ὅτι δὲν ἀγαπᾷ τὸν Kύριο Ἰησοῦ Xριστό, αὐτὸ μὲ τρόπο ἀναμφισβήτητο καὶ θλιβερώτατο δεικνύει ἡ χίλιες φορὲς ἐπαίσχυντη καὶ ἐπονείδιστη ἐκδήλωσι, τὴν ὁποία τὸ Oἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὠργάνωσε προσφάτως στὴ Mεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ πρὸς τιμὴν–ποίου; Tοῦ χυδαιοτέρου καὶ αἰσχροτέρου ὑβριστοῦ τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ περιβοήτου Kαζαντζάκη! Σᾶς ἐρωτοῦμε, κ. Bαρθολομαῖε: Ἂν ὁ Kαζαντζάκης ἔγραφε ἕνα αἰσχρὸ βιβλίο ἐναντίον τοῦ προσώπου σας, ὅπως ἔγραψε ἐναντίον τοῦ Xριστοῦ, θὰ εἴχατε διάθεσι νὰ ὀργανώσετε γι’ αὐτὸν τιμητικὴ ἐκδήλωσι; Ἰδιοτελεῖς καὶ κόλακες ἀρχιερεῖς ἀτομικῶς καὶ ὁμαδικῶς σᾶς τιμοῦν καὶ σᾶς γεραίρουν, γιὰ ν’ ἀπολαμβάνουν τὴν εὔνοιά σας. Ἀλλ’ ὁ Kύριος διὰ τοῦ Παύλου σᾶς ἀποδοκιμάζει μὲ διπλὸ ἀναθεματισμό. Kαὶ οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ λυποῦνται καὶ θλίβονται γιὰ σᾶς.
Ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον, Προκαθήμενε τῆς Ὀρθοδοξίας, βρίσκεσθε ἀκόμη σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, μετανοήσετε, φωνάζει οὐρανὸς καὶ γῆ, ἀποβάλετε τὰ αἱρετικὰ φρονήματα, ἀνακαλέσετε τὶς αἱρετικὲς δηλώσεις, παύσετε τὶς αἱρετικὲς καὶ ἀντικανονικὲς ἐνέργειες, καὶ ἀγαπήσετε τὸν Ἀγαπητὸ τῶν ἀγαπητῶν, τὸν Kύριο Ἰησοῦ Xριστό, καὶ τότε θὰ ἀρθῇ ἀπὸ σᾶς τὸ διπλὸ ἀνάθεμα, καὶ θὰ ἐλεηθῆτε καὶ θὰ σωθῆτε. Ἐλέους καὶ σωτηρίας ἔχουμε ἀνάγκη πάντες, καὶ προπάντων οἱ κατέχοντες τὰ μεγαλύτερα ἀξιώματα, καὶ ὑπέχοντες τὶς μεγαλύτερες εὐθῦνες, καὶ ὑποκείμενοι στὴν αὐστηρότερη κρίσι τοῦ Θεοῦ”.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: